Krävs det bevis för att visa att vi skaffade bostaden gemensamt i ett samboförhållande?

FRÅGA
Hej.Jag och min sambo köpte hus för några år sedan. Han tog lånet och står som ägare på huset men vi flyttade in tillsammans.Vi har dock två bostäder och är inte skrivna i huset, kräva det då bevis som visar att vi skaffade huset tillsammans sen i slutändan när vi ska ordna med bodelning? Jag vet att det ska delas 50/50 oavsett men har funderingen ändå! Och så undrar jag hur man ska via bevis på att man ägt vissa saker innan man träffades?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar ditt brev som att ni skaffade huset för att bo där tillsammans, även om din sambo tog lånet och står som ägare. Då räknas huset som samboegendom enligt 3 § sambolagen. Även de möbler ni skaffat till hemmet räknas som samboegendom.

Däremot utgör inte den andra bostaden samboegendom, utan tillhör den som står skriven på den. I ett samboförhållande räknas endast bostad och bohag som förvärvats för gemensamt bruk som samboegendom, och ska vid en separation delas lika. Övriga tillgångar äger var part för sig. Har ni köpt någonting tillsammans gäller avtalsrättsliga principer. Det vill säga det ni har kommit överens om vid köpet. Om ni exempelvis har köpt en bil tillsammans där båda har betalat, men endast en står som ägare, blir det ord mot ord om ni inte har något speciellt köpeavtal. Bevis kan utgöras av kontotransaktioner exempelvis.

Samboavtal

En god idé är att upprätta ett samboavtal. Där kan ni komma överens om precis hur ni vill ha det med den gemensamma bostaden, och vilka andra ägodelar som är era egna. Ni kan även avtala om att den gemensamma bostaden inte ska utgöra samboegendom, se 9 § sambolagen.

Sammanfattning

Bostaden som ni stadigvarande bor i utgör tillsammans med det bohag som är avsett för hemmet er samboegendom. Den ska delas lika vid en separation. För att få en tydlig bild om ni vill ha det, är det en god idé att upprätta ett samboavtal. Där kan ni bestämma hur ni vill göra med bostaden. Övriga tillgångar tillhör den som äger dem sedan innan. En tvist om vem som äger vad avgörs med civilrättsliga principer. Det vill säga köpeavtal, kvitton och dylikt. Om ni behöver hjälp med att skriva ett samboavtal, hjälper vi på Lawline er gärna.

Vänligen,

Björn Lotoft
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3000)
2021-09-20 Samboavtal, bodelning och skulder - Vad gäller?
2021-09-20 Vad ska man tänka på när man ingår samboskap och vad innebär ett samboavtal?
2021-09-19 Min sambo har slängt ut mig
2021-09-18 Sambo, separation, testamente?

Alla besvarade frågor (95746)