Krävs det att vittnen till ett testamente uppger sina personnummer?

Måste någon som bevittnar ett testamente uppge sitt personnummer?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Tillämplig lag för din situation är Ärvdabalken (ÄB).


Formkrav för testamente

Ett testamente ska upprättas skriftligen med två vittnen som är samtidigt närvarande. I deras närvaro ska testatorn (den som upprättar testamentet) skriva under testamentet. Vittnena ska bestyrka handlingen med sina namn, det vill säga de ska även skriva under handlingen (10 kap. 1 § ÄB). Vittnena behöver inte känna till testamentets innehåll, utan testatorn får välja om hen vill låta vittnena bli medvetna om innehållet eller inte.


Första paragrafen i tionde kapitlet ärvdabalken anger alltså förutsättningarna för att ett testamente ska vara giltigt, däribland att handlingen ska bevittnas och undertecknas av två vittnen. 10 kap. 2 § ÄB anger att testamentsvittnena även bör anteckna yrke och hemvist, och därutöver även personnummer. Detta i syfte att underlätta bevisning om att allt gått rätt till vid testamentets upprättande.


Den som bevittnar ett testamente ska vara över 15 år och inte lida av en psykisk störning som gör att hen saknar insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen. Vittnet får heller inte vara make, sambo eller annars nära släkt med testatorn eller testamenttagaren (den eller de som testamentet riktar sig till) (10 kap. 4 § ÄB).


Krävs det att vittnena uppger sina personnummer?

Det korta svaret här är nej, det finns inget krav i lagen om att vittnena ska uppge sina personnummer när de bevittnar ett testamente. Dock kan det anses underlätta bevisning om att testamentets upprättande gått rätt till och för att det ska vara lättare att identifiera och finna vittnena.


Sammanfattning

Sammanfattningsvis finns det inget krav på att man som vittne till ett testamente ska uppge personnummer. Dock kan detta vara något som är fördelaktigt i bevishänseende och för att identifiera och finna vittnena vid en eventuell osäkerhet om testamentets giltighet.


Jag hoppas att du med detta känner att du har fått svar på din fråga. Om du har fler frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig igen till oss på Lawline.


Vänliga hälsningar,

Cornelia NilssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”