Krävs "danstillstånd" på ett privat bröllop?

FRÅGA
Vi driver en restaurang med stadigvarande serveringstillstånd. Vi ska anordna vårt första bröllop. Bröllopet är privat och hela lokalen är abonnerad av bröllopsparet. Behöver vi ansöka om danstillstånd?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag att utgå från ordningslagen (OL).

Tillstånd för att anordna offentlig tillställning

Det som i vardagligt tal brukar kallas "danstillstånd" är ett tillstånd som krävs för att anordna offentliga tillställningar t.ex. en offentlig danstillställning (2 kap 4 § OL).

Tillstånd krävs endast om tillställningen är offentlig

För att en tillställning ska anses vara "offentlig" krävs att den är anordnad för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till tillställningen (2 kap. 3 § andra stycket OL). Eftersom bröllopet ni ska arrangera är privat och jag antar att det endast är ett slutet sällskap som har tillträde till lokalen är bröllopet inte en offentlig tillställning i juridisk mening. Ni behöver därför inte ansöka om tillstånd för att anordna en offentlig ställning ("danstillstånd").

Hoppas att du har fått svar din fråga!

Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att ställa fler frågor här på Lawline.

Vänligen,

Jenny Viberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (738)
2020-09-22 Hur länge kan man få försörjningsstöd?
2020-09-22 Fågelskyddsområde och placering av vindkraftverk
2020-09-22 Regler vid spridning av aska
2020-09-20 Diskriminerar Försvarsmakten personer med ADHD?

Alla besvarade frågor (84259)