Krävs båda vårdnadshavarnas samtycke för att en minderårig ska få tatuera sig?

2019-07-31 i Barnrätt
FRÅGA
Hej, Ett barn (14 år) som blivit tatuerat med bara den ena vårdnadshavarens medgivande. Är det okej? Finns det något man kan göra? Vilka regler gäller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Regler om vårdnadshavares bestämmanderätt hittar vi i föräldrabalken (FB).

Socialstyrelsen har i en skrivelse till Statens medicink- etiska råd gjort tolkningen att tatuering och piercing faller inom området för vårdnadshavarens bestämmanderätt enligt (Se Piercing och tatuering – hälsorisker samt gällande lagar och regler, s. 17). Detta betyder att en minderårig inte får bestämma sig för ett sådant ingrepp utan vårdnadshavarens samtycke. Samtycke krävs därmed fram till den dagen barnet fyller 18 år. Jag kan nämna att barnet har rätt att ingå vissa rättshandlingar trots att denne är minderåriga, i takt med att barnet blir äldre. Så som att köpa kläder t.ex. Detta är undantag från den grundregel som således säger att en omyndig inte får råda över egendom eller åta sig förbindelser (9 kap 1 § FB). Sammanfattningsvis är huvudregeln att vårdnadshavaren har bestämmanderätt, vilket också gäller tatuering.

Frågan är då vem som avses med vårdnadshavaren. Om det finns två vårdnadshavare har dessa tillsammans ansvaret för barnets personliga angelägenheter. Detta innebär att det krävs samtycke av båda vårdnadshavarna för att samtycket ska vara juridiskt korrekt (6 kap 2 § andra stycket FB).

Samtycket har inte varit godtagbart i det fall du beskriver. Föräldrabalkens regler är dock inte utformade på så sätt att den som bryter mot reglerna riskerar något straff. Däremot kan sådana händelser som går emot föräldrabalken få betydelse för vårdnaden om den skulle ställas på sin spets i en civilrättslig process. Att bryta mot balkens regler kan väga in i bedömningen. Tyvärr finns inte så mycket att göra, annat än att förklara att föräldrabalkens krav på vårdnadshavarens samtycke inte betyder att endast en av två vårdnadshavare måste samtycka, utan att båda två ska göra det.

Även tatueringsstudion bör vara medveten om att samtycke ska inhämtas från båda vårdnadshavarna, om den minderåriga står under gemensam vårdnad. Min personliga åsikt är att tatueraren själv bör förklara att hen måste ha samtycke av båda vårdnadshavarna om barnet står under vårdnad av dem båda. Om tatueraren är medlem i branschorganisationen Sveriges professionella tatuerare har hen dessutom brutit mot organisationens stadgar genom att tatuera en minderårig. Stadgarna säger nämligen att 18 års åldersgräns krävs, samtycke av vårdnadshavare gäller inte (§ 2, SRT's stadgar).

Hoppas du har fått svar på din fråga

Med vänliga hälsningar

Elin Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
AL Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-08-01 15:14
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1279)
2019-09-17 Kan föräldrar besluta om vem som ska få vårdnaden vid händelse av deras bortgång?
2019-09-08 Kan jag och min dotter ha gemensam vårdnad?
2019-09-07 Vad gör jag om min dotter inte vill åka till sin pappa?
2019-09-06 Upphävande av faderskap till barn

Alla besvarade frågor (72865)