Krävs båda vårdnadshavarnas samtycke för att en minderårig ska få tatuera sig?

2019-07-31 i Barnrätt
FRÅGA
Hej, Ett barn (14 år) som blivit tatuerat med bara den ena vårdnadshavarens medgivande. Är det okej? Finns det något man kan göra? Vilka regler gäller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Regler om vårdnadshavares bestämmanderätt hittar vi i föräldrabalken (FB).

Socialstyrelsen har i en skrivelse till Statens medicink- etiska råd gjort tolkningen att tatuering och piercing faller inom området för vårdnadshavarens bestämmanderätt enligt (Se Piercing och tatuering – hälsorisker samt gällande lagar och regler, s. 17). Detta betyder att en minderårig inte får bestämma sig för ett sådant ingrepp utan vårdnadshavarens samtycke. Samtycke krävs därmed fram till den dagen barnet fyller 18 år. Jag kan nämna att barnet har rätt att ingå vissa rättshandlingar trots att denne är minderåriga, i takt med att barnet blir äldre. Så som att köpa kläder t.ex. Detta är undantag från den grundregel som således säger att en omyndig inte får råda över egendom eller åta sig förbindelser (9 kap 1 § FB). Sammanfattningsvis är huvudregeln att vårdnadshavaren har bestämmanderätt, vilket också gäller tatuering.

Frågan är då vem som avses med vårdnadshavaren. Om det finns två vårdnadshavare har dessa tillsammans ansvaret för barnets personliga angelägenheter. Detta innebär att det krävs samtycke av båda vårdnadshavarna för att samtycket ska vara juridiskt korrekt (6 kap 2 § andra stycket FB).

Samtycket har inte varit godtagbart i det fall du beskriver. Föräldrabalkens regler är dock inte utformade på så sätt att den som bryter mot reglerna riskerar något straff. Däremot kan sådana händelser som går emot föräldrabalken få betydelse för vårdnaden om den skulle ställas på sin spets i en civilrättslig process. Att bryta mot balkens regler kan väga in i bedömningen. Tyvärr finns inte så mycket att göra, annat än att förklara att föräldrabalkens krav på vårdnadshavarens samtycke inte betyder att endast en av två vårdnadshavare måste samtycka, utan att båda två ska göra det.

Även tatueringsstudion bör vara medveten om att samtycke ska inhämtas från båda vårdnadshavarna, om den minderåriga står under gemensam vårdnad. Min personliga åsikt är att tatueraren själv bör förklara att hen måste ha samtycke av båda vårdnadshavarna om barnet står under vårdnad av dem båda. Om tatueraren är medlem i branschorganisationen Sveriges professionella tatuerare har hen dessutom brutit mot organisationens stadgar genom att tatuera en minderårig. Stadgarna säger nämligen att 18 års åldersgräns krävs, samtycke av vårdnadshavare gäller inte (§ 2, SRT's stadgar).

Hoppas du har fått svar på din fråga

Med vänliga hälsningar

Elin Lindgren
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?