Krävs båda vårdnadshavares samtycke för att barnet ska få resa?

2021-08-04 i Barnrätt
FRÅGA
Hej!Jag och min fd. man har delad vårdnad och min son 15 år (16 i år) vill resa till sin flickvän i Växjö. Flickvännen (15år) har rest ensam till Göteborg för att bo hos oss ett par nätter och jag har god kontakt med hennes föräldrar. Min son vill nu ta tåget själv till henne och bo där ett par nätter under sommarlovet. Hennes föräldrar har godkänt. Resan är direkttåg utan byten från Gbg till Växjö. Flickans föräldrar kommer att vara på plats och min son har ett gästrum i deras hus som han får nyttja. Jag är skild och har delad vårdnad. Min sons far godkänner inte resan. Räcker det att jag godkänner eller måste vi bägge vara överens/godkänna? Flickans föräldrar vill kontakta min sons far men han vägrar. Vad säger lagen om att en förälder godkänner en sådan resa själv, trots delad vårdnad?Vi har ingen kontakt alls idag då mina barns far bestämt sig att han inte vill ha kontakt med mig överhuvudtaget. All kommunikation går via våra ungdomar. Det är tyvärr enbart stolthet det handlar om då jag alltid varit den som sagt ja till allt han velat sedan skilsmässan 2012. Nu är barnen stora och får bestämma lite mer själva vilket han då inte godkänner och har börjat kränka barnen. Min dotter vill inte vara hos sin far och bor till 90% hos mig. Min son vågar dock inte fatta några beslut och har ständigt dåligt samvete då hans far tvingar honom till umgänge. Nu har vår 15-åring äntligen börjat få tillbaka livslusten och vill besöka sin flickvän. Tack på förhand!Anonym
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Måste båda vårdnadshavarna godkänna resan?

Huvudregeln är att vårdnadshavarna ska besluta gemensamt i alla frågor som rör barnet. Barnet ska även få större inflytande i takt med barnets ålder och mognad (6 kap. 13 § föräldrabalken). Undantaget är när det gäller frågor som rör den dagliga omsorgen. Kortare resor, både inrikes och utrikes, anses ingå i den dagliga omsorgen vilket innebär att den ena föräldern ensamt kan fatta beslut om detta, så länge resan inte inkräktar på den andra förälderns umgänge. Var gränsen går mellan en kortare och längre resa är lite oklart men ett par nätter borde enligt min uppfattning utgöra en kortare resa. Men även om det skulle krävas båda vårdnadshavarnas godkännande så ska ni även ta större hänsyn till er sons vilja eftersom han är 15 år. Detta innebär att han kan ha rätt att åka på resan även om hans far motsätter sig det, eftersom hans far då inte tar hänsyn till sin sons vilja trots hans ålder.

Detta innebär att du kan fatta beslut utan samtycke från din sons far så länge resan sker under tiden din son skulle ha varit hos dig. Dessutom har din sons vilja att åka på resan större tyngd än hans fars vilja om att han inte åker, eftersom han redan är 15 år och man i den åldern anses vara tillräckligt mogen för att få inflytande över sådana beslut. Därmed borde han även kunna åka på resan om det inkräktar på hans fars umgängestid.

Samarbetssvårigheter

När man har gemensam vårdnad är det viktigt att föräldrarna kan samarbeta i beslut som rör barnet. Det kräver i princip att föräldrarna ska kunna ha kontakt med varandra när det gäller frågor om barnen. Att stolthet står i vägen för att ha kontakt med den andra vårdnadshavaren blir lätt ett problem då det finns en risk att barnens bästa inte kommer i första rummet. Att en vårdnadshavare tvingar ett barn till umgänge är också fel, eftersom umgängesrätten är barnets rätt till umgänge med sin förälder och inte tvärt om.

Om du känner att ni har samarbetssvårigheter och att dina barns far inte vill ge barnen mer inflytande nu när de är lite äldre så skulle jag rekommendera er att ta kontakt med familjerätten i kommunen. De kan hjälpa till med medling mellan föräldrarna och eventuellt skriva ett avtal om hur vårdnaden ska bedrivas för att undvika framtida konflikter.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alva Lindsjö
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?