Kraven på att bli utsett till god man

2016-03-22 i God man
FRÅGA
Kan en god man vara bosatt utomlands?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

En god man kan utses med stöd av flera olika lagar, bl.a. föräldrabalken (FB) och lag om god man för ensamkommande barn. De allmänna kraven på vem som får bli god man är stadgad i 11 kap. 12 § FB, nämligen att personen skall bli en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig kvinna eller man. Den som är underårig eller som själv har förvaltare får inte vara god man.

Överförmyndaren eller domstolen bestämmer vem som skall utses till god man, 11 kap. 1-4 §§ FB. De gör därmed en lämplighetsbedömning i varje enskilt fall med tillämpning av kraven i FB.

Det finns inget uttryckligt krav på att en blivande god man skall vara bosatt i Sverige men en sådan omständighet kan vara en viktig element i lämplighetsbedömningen. Det skall exempelvis kontrolleras att en blivande god man inte förekommer i belastningsregistret eller har betalningsanmärkningar, vilket förutsätter att personen finns i Sverige för att sådana uppgifter skall finnas. Dessutom skall personen ha goda kunskaper om det svenska samhället och ha andra fördelaktiga förutsättningar för att hjälpa bevaka huvudmannens rätt i Sverige.

Om du vill ha vidare information rekommenderar jag att du kontaktar överförmyndaren (eller överförmyndarnämnden) i din kommun. Du kan även kontakta vår samarbetspartner Familjens jurist för mer juridisk rådgivning kring godmanskapet.

Med vänlig hälsning,

You Jung Lee Törnqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (494)
2021-02-22 Vad gäller när en god man har gjort tveksamma uttag från huvudmannens fondkonto?
2021-02-22 Behöver man sin gode man för att få ha eget mobilt ID?
2021-02-18 Kan man välja god man själv?
2021-02-17 Får en sambo företräda den andra sambon utan fullmakt när personen blivit dement?

Alla besvarade frågor (89875)