Kraven på att bli utsett till god man

FRÅGA
Kan en god man vara bosatt utomlands?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

En god man kan utses med stöd av flera olika lagar, bl.a. föräldrabalken (FB) och lag om god man för ensamkommande barn. De allmänna kraven på vem som får bli god man är stadgad i 11 kap. 12 § FB, nämligen att personen skall bli en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig kvinna eller man. Den som är underårig eller som själv har förvaltare får inte vara god man.

Överförmyndaren eller domstolen bestämmer vem som skall utses till god man, 11 kap. 1-4 §§ FB. De gör därmed en lämplighetsbedömning i varje enskilt fall med tillämpning av kraven i FB.

Det finns inget uttryckligt krav på att en blivande god man skall vara bosatt i Sverige men en sådan omständighet kan vara en viktig element i lämplighetsbedömningen. Det skall exempelvis kontrolleras att en blivande god man inte förekommer i belastningsregistret eller har betalningsanmärkningar, vilket förutsätter att personen finns i Sverige för att sådana uppgifter skall finnas. Dessutom skall personen ha goda kunskaper om det svenska samhället och ha andra fördelaktiga förutsättningar för att hjälpa bevaka huvudmannens rätt i Sverige.

Om du vill ha vidare information rekommenderar jag att du kontaktar överförmyndaren (eller överförmyndarnämnden) i din kommun. Du kan även kontakta vår samarbetspartner Familjens jurist för mer juridisk rådgivning kring godmanskapet.

Med vänlig hälsning,

You Jung Lee Törnqvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (472)
2020-10-26 Ansökan om god man
2020-10-25 var kan man vända sig om man vill att en god mans uppdrag ska upphöra?
2020-10-24 Kontroll av god man
2020-10-12 Vilket ansvar har en god man och förvaltare vid omhändertagande och försäljning av testamente och fast egendom?

Alla besvarade frågor (85453)