Kravbrev som är riktade mot avliden person

Hejsan min svärfar dog och så kom det en med kravbrev på honom hur ser man på det

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att din svärfar har fått kravbrev riktade mot sig på grund av skulder och att han nu är avliden. Skulder som en person har försvinner inte när personen dör utan följer med som en skuld som dödsboet har. Ett dödsbo är den juridiska person som uppstår när en person dör och de som ingår i dödsboet (dödsbodelägarna) är de personer som har omedelbar rätt till dödsboets arv. Dödsbodelägarna ska tillsammans förvalta den avlidnes egendom samt företräda dödsboet gentemot tredje man vilket framgår av 18 kap. 1 § ärvdabalken. När en person avlider ska en bouppteckning upprättas där den avlidnes tillgångar och skulder antecknas (20 kap. 4 § ärvdabalken).

En person som har en skuld till din svärfar kan därmed rikta kravbrev till dödsboet och dödsboet blir därmed skyldig att betala skulderna. Innan arvingarna får ta del av arvet ska skulderna betalas av med de tillgångar som finns i dödsboet (21 kap. 4 § ärvdabalken).

Sammanfattningsvis är kravbrev riktade mot din svärfar (dödsboet) gällande och måste betalas innan tillgångarna kan delas ut till arvingarna.

Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning, om jag har missförstått din fråga är du självklart välkommen att återkomma med en ny!

Med vänliga hälsningar,

Sandra BargabrielRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000