Kräva ut arvslott efter den först avlidne föräldern

2017-02-14 i Efterarv
FRÅGA
Min far är avliden o bouppteckning skall snart göras. Mor lever och vi är fyra syskon, inga särkullbarn. Mina föräldrar har sagt till mig att de skall ge äldsta sonen som är boende på gården ett skogsskifte på 100 hektar samt ett hus som har en skuld på 220.000 kr. Men detta hans inte göras då min far avled. Min undran är om jag som barn kan nu vid bouppteckning kräva ut Min arvslott då? jag vet att efter mors död finns inte den summan kvar då hon givit bort det till brodern.
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 3 kap. 1 § Ärvdabalken har en efterlevande make rätt att ärva före gemensamma barn. Detta innebär att du inte kan begära ut din arvslott, såvida det inte finns något testamente som säger något annat. När din mor sedan försvinner kan du angripa handlingar hon vidtagit. Exempelvis skulle 3 kap. 3 § Ärvdabalken möjligtvis kunna bli tillämplig, där det stadgas att man kan angripa gåvor som den efterlevande maken ger bort och som orsakat väsentlig minskning av egendomen. I dagsläget har du dock efterarvsrätt.

Vid ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen tillbaka till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Ni de Keiser
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (790)
2021-07-26 Syskons arvsrätt
2021-07-12 Efterlevande makes arvsrätt och efterarv
2021-07-07 Har en syster rätt till arv och har en syster rätt till laglott?
2021-06-30 Utesluts rätten till efterarv om den avlidnes kvarlåtenskap ärvs med full äganderätt?

Alla besvarade frågor (94256)