Kräva tillbaka pengar som förälder skänkt bort

2016-05-04 i Laglott
FRÅGA
Hej !Min pappa o jag blev osams under några år o mina föräldrar skilde sig.då skänkte han bort alla sina pengar som jag sett på utbetalningar.Idag har han skrivit om sitt testamente till mig o jag har inga syskonmen alla pengarna är borta.Kan jag kräva tillbaka pengarna ?Carina
SVAR

Hej!

Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som bröstarvinge till din pappa har du rätt att få ut minst hälften av din legala arvslott. Detta kallas laglott och innebär att din pappa inte med giltig verkan hade kunnat testamentera bort mer än hälften av sin egendom till någon annan. Du har alltså en oinskränkt rätt till hälften av din pappas tillgångar. Eftersom han nu upprättat nytt testamente som, så som jag uppfattar det, gör dig till ensam testamentstagare har den legala arvsordningen åter trätt in och Du ska i enlighet med detta ärva hela din pappas kvarlåtenskap när han avlider.

I och med att pengarna är borta och har skänkts till andra blir situationen en aning problematiskt och invecklad. Det Du skulle kunna använda dig av är regeln om så kallat förstärkt laglottsskydd (7 kap. 4 § ärvdabalken). Regeln utgör ett skydd mot att arvlåtare, i detta fall din pappa, inte ska kunna kringgå bröstarvingars rätt till laglott. Regeln innebär att om arvlåtaren under sin livstid bortgivit egendom under sådana omständigheter att gåvan kan likställas med testamente, kan bröstarvinge i vissa fall kräva tillbaka egendomen som skänkts bort.

En förutsättning för att regeln ska kunna användas är att arvlåtaren på något sätt har funderat över vad som ska hända med dennes egendom när denne dör. Vidare ska gåvan ha givits när arvlåtaren var nära döden eller åtminstone trodde att den var det eller under sådant förhållande att denne behåller den huvudsakliga nyttan av egendomen. Exempel på det sistnämnda skulle kunna vara att man skänker bort sitt hus samtidigt som man förbehåller sig rätten att bo kvar tills man dör. Med hänsyn till informationen i frågan verkar det inte som att dessa fall stämmer in bra på din situation. Man måste komma ihåg att trots att det finns skyddsregler om laglott är huvudregeln att man fritt förfogar av sin egendom och att det således är fritt fram att skänka bort alla sina pengar om man skulle vilja det. Det som talar för att Du kanske skulle kunna använda dig av det förstärkta laglottsskyddet är att det verkar som att din pappa vid tidpunkten för gåvorna avsåg att ordna upp sitt arv och därmed kringgå din rätt till laglott.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det är tveksamt om Du kan använda dig av det förstärkta laglottsskyddet. Tyvärr kan jag inte ge ett mer konkret svar eftersom situationen är förhållandevis invecklad rent juridiskt.

Hoppas att Du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Wilhelm Stenvall
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (804)
2021-01-17 Testamente mellan sambor
2020-12-31 Fördela egendom genom testamente och bröstarvinges rätt till laglott
2020-12-31 En bröstarvinges möjlighet att få ut sitt arv i förtid
2020-12-30 Kan man minska särkullbarns arv?

Alla besvarade frågor (88160)