Kräva tillbaka lån från en vän.

2015-10-09 i Fordringar
FRÅGA
Hur ska man gå tillväga för att kräva tillbaka ett lån från en vän när man har försökt själv och fått till svar att när jag fått mina pengar från arbetsgivare ska du få dina
SVAR

Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga!

Inlednings är det bra att veta att preskriptionstiden för att kunna kräva tillbaka en fordran är 10 år enligt preskriptionslagen 2 §. Preskriptionstiden avbryts om du som långivare skriftligen gör låntagaren uppmärksam på skulden, 5 § preskriptionslagen. Då börjar preskriptionstiden löpa på nytt under 10 år. Det finns alltså gott om tid att kräva in en skuld.

Det bästa är naturligtvis att försöka prata med din vän och be denne att betala. Om inte det hjälper kan du kontakta kronofogden och få hjälp av dem att driva in din skuld. Detta är dock förknippat med vissa kostnader och det krävs vanligen att skulden uppgår till en viss summa och att den går att bevisa.

Ytterligare kriterier är att fordran förfallit till betalning, det är möjligt att förlikas och att fordran rör pengar.

Att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden kostar 300 kronor, Om personen med skulden bestrider skulden går det vidare till domstol, om du vill det annars avskrivs ärendet. I domstol kostar det mellan 600 - 2500 kronor beroende på skuldens storlek.

När du fått ett utfall kostar det 600 kronor att driva in skulden. Denna kostnad läggs om möjligt på låntagaren men annars får du betala för indrivningen. Vidare kan det föreligga ytterligare kostnader för processföringen i domstol.

I vissa fall fungerar hotet om att hamna i en process bra som indrivningsmetod och det kan därför vara smart att upplysa din vän om att du har den möjligheten.

Lycka till!
Emil Blomqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll