Kräva skuld av dödsbo efter arvskifte

FRÅGA
Kan en bank kräva tillbaka ett fastighetslån från ett dödsbo när arvskifte är utfärdat.När en part har skrivit på arvskifte att han skall överta fastighet och lånet.Vad jag har läst mig till upphör dödsbo efter arvskifte. M.V.H. Håkan
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till oss på lawline med din fråga.

Din fråga är alltså om en borgenär, i detta fall en bank, kan kräva ett dödsbo på skulder efter arvskiftet. Det finns bestämmelser i 21 kapitlet i Ärvdabalken som berör din fråga. Enligt 21 kap. 4 § Ärvdabalken ska ett dödsbo återgå om det är skiftat och inte alla skulder betalts. Det betyder att dödsbodelägarna är skyldiga att lämna tillbaka så mycket av det de fått så att skulderna kan betalas. Om banken i ditt fall gör det, måste jag få veta mer om jag ska kunna förstå varför. Viktigt att veta är att generellt gäller att om någon övertar ett lån så måste banken ha godkänt det för att det ska gälla.

Jag hoppas jag förstod din fråga rätt, annars är det bara att återkomma eller ställa en följdfråga.

Franck Olofsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1080)
2021-06-12 Vad gäller när en arvinge har en fordran mot dödsboet?
2021-06-08 Ska en arvtagare genom testamente närvara vid bouppteckningsförrättningen?
2021-06-03 Blir barnbarn efterarvinge eller dödsbodelägare?
2021-05-29 Hur kan tillsyn över en boutredningsman utövas?

Alla besvarade frågor (93068)