Kräva dröjsmålsränta trots att den inte avtalats

2021-08-04 i Dröjsmålsränta
FRÅGA
Jag och motparten undertecknade ett skuldebrev som skulle vara slutamorterat i mars 2016. Fortfarande saknas 2000 kr innan skulden är betald. Motparten godkänner mitt krav på kontraktsränta men inte kravet på dröjsmålsränta. Argumentet är att dröjsmålsränta inte är omnämnt i skuldebrevet. Min fråga är nu om dröjsmålsränta måste vara omnämnt i skuldebrevet för att jag ska ha rätt att kräva den räntan.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga handlar om huruvida dröjsmålsränta måste vara omnämnd i skuldebrevet för att du ska ha rätt att kräva den. Reglerna om dröjsmålsränta finns i räntelagen. Räntelagen gäller om du och din motpart inte har kommit överens om något annat avseende dröjsmål (1 § andra stycket räntelagen).

Om det finns en på förväg bestämd förfallodag för när fordringen ska betalas, får du som huvudregel ta ut dröjsmålsränta räknat från denna förfallodag tills dess att fordringen är betald (3 § första stycket räntelagen). Dröjsmålsräntan kan dock undantagsvis börja löpa från en senare tidpunkt i det fall gäldenären har fått anstånd med betalningen. För att detta ska gälla krävs att anståndet har beviljats uttryckligen. Om du däremot har förhållit dig passiv genom att inte ha begärt betalning tidigare ska dröjsmålsräntan börja löpa från förfallodagen (SOU 1975:28 s. 104).

Du kan beräkna dröjsmålsräntan genom att ta referensräntan (finns på riksbankens hemsida) och addera den med 8 procentenheter (6 § första stycket räntelagen). Referensräntan bestäms för varje kalenderhalvår vilket är något du måste ta hänsyn till vid beräkningen.

Slutsats

Skuldebrevet som du och din motpart undertecknade skulle vara slutamorterat i mars 2016. Den siste mars 2016 utgjorde därmed fordringens förfallodag. Eftersom motparten inte betalade i tid har du rätt att ta ut dröjsmålsränta förutsatt att ni inte har kommit överens om något annat. Dröjsmålsräntan gäller då trots att den inte har omnämnts i skuldebrevet. Du har därmed rätt att ta dröjsmålsräntan räknat från förfallodagen tills dess att den är betald såvida du inte uttryckligen gav din motpart anstånd med betalningen.

Jag hoppas det svarar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Roman Szuter
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Dröjsmålsränta (98)
2021-09-03 Ränta vid lån mellan bolag
2021-08-18 Ska man betala dröjsmålsränta på obetald dröjsmålsränta?
2021-08-04 Kräva dröjsmålsränta trots att den inte avtalats
2021-08-01 Vilken referensränta ska användas när dröjsmålsränta ska beräknas?

Alla besvarade frågor (95746)