Kräva att faderskapspresumtionen gäller trots bevis att mannen inte är fadern?

2016-08-31 i Faderskap
FRÅGA
Hej!Min dotters fd man är inte biologisk far till hennes son som föddes inom äktenskapet. Efter tingsrättsbeslut har hennes fd man dna testas med resultatet att han INTE är pappa. Nu återstår den biologiska pappans dna resultat. Kan hennes fd man mot moderns vilja hävda att faderskapspresumtionen skall gälla? Min dotter och hennes fd man separerade för drygt ett och ett halvt år sedan då barnet var 1 år och 11 månader gammalt. Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Faderskapspresumtionen gäller som huvudregel när ett barn föds inom äktenskap, 1 kap. 1 § föräldrabalken (här). Det här gäller dock inte förutsättningslöst utan en faderskapspresumtion kan hävas genom reglerna i 1 kap. 2 § föräldrabalken (här). I det här fallet är främst den andra punkten i 1 kap. 2 § relevant eftersom det genom DNA-test har visats att mannen inom äktenskapet inte är barnets far. Det är rätten som förklarar att mannen inte är barnets far när det har visats genom rättsgenetisk undersökning att han inte är det.

När faderskapspresumtionen inte gäller har socialnämnden en skyldighet att utreda vem som är barnets far, 2 kap. 1 § föräldrabalken (här).

Sammantaget betyder det här att mannen inte kan kräva att faderskapspresumtionen ska gälla eftersom det genom DNA-test har bevisats att han inte är barnets far. Socialnämndens ansvar att utreda vem som är den egentliga fadern träder in och den biologiska fadern ska fastställas vara barnets far.

Däremot är det endast mannen som anses vara fader enligt faderskapspresumtionen samt barnet som kan väcka talan för att häva faderskapspresumtionen, se 3 kap. 1 § föräldrabalken (här) och 3 kap. 2 § föräldrabalken (här). Eftersom barnet är så ungt kan en förmyndare eller god man föra barnets talan, 3 kap. 4 § föräldrabalken (här).

Sammanfattningsvis kan inte mannen kräva att faderskapspresumtionen ska gälla om det genom en rättsgenetisk undersökning visats att han inte är far till barnet. Däremot är det endast han och barnet som kan väcka talan för att häva en faderskapspresumtion. Underlåter han att väcka talan för att han vill stå kvar som barnets far kan en företrädare för barnet väcka talan i barnets ställe.

Jag hoppas att svaret bringade klarhet i er fråga!

Vänligen,

Sarah Saajakari
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (322)
2020-10-18 Hur går det till när man fastställer ett faderskap?
2020-09-28 Fastställande av faderskap
2020-09-17 Är det brottsligt att inte ange vem som är fadern till mitt barn?
2020-09-16 Hur kan man gå tillväga när det finns två potentiella pappor till ett barn?

Alla besvarade frågor (85187)