Krav vid arvskifte

2017-10-16 i Arvsskifte
FRÅGA
Hej,Jag undrar om det finns en mall för hur man skriver arvskifte? Eller vad som bör tas upp i dokumentet?
SVAR

Hej och tack för du ställer din fråga till Lawline!

Ett arvskifte är ett privat avtal mellan samtliga delägare i ett dödsbo och det förrättas av arvingar och universella testamentstagare, se 23 kap. 1 § Ärvdabalken. Ett arvskifte kan upprättas efter att en bouppteckning och en eventuell bodelning har gjorts och efter att alla skulder är betalda. Ett arvskifte innebär att de tillgångar som återstår delas ut mellan delägarna i dödsboet.

Arvskiftet kan upprättas av dödsbodelägarna själv så länge de är överens. Ett arvskifte ska vara skriftligt, se 23 kap 4 § Ärvdabalken. I skifteshandlingen ska det framgå hur den avlidnes egendom ska fördelas och handlingen ska skrivas under av alla dödsbodelägare. Det finns inget krav på att du behöver registrera ett arvskifte, men min rekommendation är att ni gör så eftersom det utgör bevis på övergången av äganderätten.

Vad gäller frågan om mall för arvskifte finns det många att hitta online. Tänk på att du fortfarande måste uppfylla kraven ovanför!

Om du är intresserad erbjuder Lawline mer ingående hjälp med bland annat arvskifte via våra betaltjänster, se här eller ring 08-533 300 04 och tryck 1.

Med vänliga hälsningar,

Filip Westling
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (664)
2021-09-14 Hur skiftas arv av fastighet?
2021-08-31 Arv efter förälders syskon när denne var gift utan barn
2021-08-30 Går det att klandra ett arvskiftet efter fem år?
2021-08-11 Ofullständig fråga

Alla besvarade frågor (95697)