Krav på vittne vid upprättande av testamente

Kan man upprätta ett giltigt testamente utan att blanda in någon som ska bevittna ens namnunderskrift?

Går det att använda t.ex. någon app och BankID eller att filma sig själv när man meddelar sin sista vilja?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilka formkrav som ställs på ett testamente hittar man i Ärvdabalkens 10 kap. Där står att testamentet ska upprättas skriftligen samt att när du skriver under ditt testamente ska det ske i två vittnens samtidiga närvaro (Ärvdabalken 10 kap. 1§). Vittnena är så kallad solennitetsvittnen vilket innebär att deras närvaro är nödvändig för att testamentet ska bli giltigt. De måste alltså också skriva under testamentet. Att det ska vara skriftligen innebär att du kan utforma själva innehåller över datorn eller online men testamentet ska sedan finnas skriftligen.

Nämnas kan att det är vanligt att vittnena till testamentet skriver ner någon kort formulering om att de bedömer att testatorn är vid sina sinnens fulla bruk och att denne undertecknat testamentet av fri vilja. I anslutning till deras namnteckning är det även bra om de antecknar yrke, hemvist samt datumet för deras bevittnande (Ärvdabalken 10 kap. 2§). Att föredra är även att vittnena inte är jäviga eller har intresse i testamentet. Dessa omständigheter som nämns i 2§ är inget nödvändigt krav men kan vara bra om det i framtiden skulle bli tvist huruvida testamentet är giltigt eller inte.

Nödtestamente

Enda gången man kan avvika från ovan ställda krav är om man upprättar ett nödtestamente. Det ska då vara fråga om att testatorn vet att hon eller han kommer dö inom en nära förestående tid. Då har man möjlighet att delge sitt testamente muntligt inför två vittnen eller skriftligt utan två vittnen men med eget undertecknande. Ett sms har i ett rättsfall underkänts som nödtestamente eftersom det inte var undertecknat av testatorn. Viktigt att komma ihåg är att ett nödtestamente inte är giltigt om man efter upprättande har minst 3 månader på sig att upprätta ett testamente i enlighet 1§. Då anses det inte vara upprättat i nöd (Ärvdabalken 10 kap. 3§).

Upprätta testamente online

Som reglerna är utformade går det alltså inte att underteckna ett testamente med exempelvis bank-id. Såvida det inte är tal om nödtestamente så ska det alltid finnas skriftligt och vara bevittnat av två vittnen.

Många advokatbyråer erbjuder mallar för att utforma testamentet online. Det kan dock vara svårt att få det anpassat efter just sin situation. Om du önskar hjälp med att upprätta ett korrekt testamente online, anpassat efter just din situation, kan du boka tid med en jurist hos Lawline här. För vissa typer av uppdrag erbjuds fast pris. Fråga gärna om fast pris vid din första kontakt om du önskar det.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänligen,


Anja BartholdssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”