Krav på uppsägning av en inneboende

2020-12-23 i Hyresrätt
FRÅGA
https://lagen.nu/1970:994Hej!Då jag och en inneboende ej kommer överrens längre, samt att hen verbalt attackerat mig valde jag att säga upp kontraktet. Detta skedde då skriftligen i en chatt där även inneboenden läst och svarat meddelandet. Detta var innan månadskiftet och 3 månaders uppsägning tillämpas från mig som hyresvärd. Jag har nu även på brev skickat en bekräftelse på uppsägning (igår) då inneboenden ej befunnit sig i lägenheten sedan överrenskommelse om uppsägning. Min fråga är: Jag vill säkerhetsställa att jag juridiskt gjort rätt och att den lagligt bindande uppsägningstiden är exakt tre månader från att vi skrev i chatten trotts att jag i chatten inte skrev ut kontaktuppgifter eller hyresobjekt (som man gör vid kontraktskrivning). Om inte, hur ska jag gå till väga då även jag ska flytta från lägenheten och har samma uttflyttningsdatum. Med andra ord, om inneboendekontraktet löper ut efter att mitt kontrkat (som hyresvärd i en hyreslägenhet) löpt ut, vad gör jag då?
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Om jag tolkar din fråga rätt vill du veta vad som krävs enligt lag för att säga upp din inneboende.

Uppsägningstid för en inneboende

Av din fråga framstår det som om att ni inte har avtalat om någon hyrestid. Därav kommer jag förklara vad som gäller när hyresavtal träffas på obestämd tid och gäller tillsvidare för inneboende.

Ett hyresavtal på obestämd tid kan sägas upp för att upphöra att gälla tidigast vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen (12 kapitlet 4 § p. 1 Jordabalken (1970:994)) (JB). För att förtydliga innebär det att om du säger upp hyresavtalet den 20 december 2020 kommer hyresavtalet upphöra att gälla den 31 mars 2021. Dessa regler är minimiregler och det går inte att avtala om sämre villkor, enbart mer förmånliga villkor för hyresgästen.

Det innebär att du som hyresvärd måste säga upp hyreskontraktet minst tre månader innan du vill att det ska upphöra att gälla. Under uppsägningstiden har din inneboende rätt att bo kvar i bostaden (12 kapitlet 4 § p. 1 JB).

Värt att nämna är även att din inneboende inte har något besittningsskydd (12 kapitlet 45 § JB). Din inneboende kan alltså inte kräva förlängning av hyresavtalet utan det är max tre månader uppsägningstid som gäller.

Uppsägning ska vara skriftlig och den ska delges

En uppsägning från hyresvärden (du) ska vara skriftlig om hyresförhållandet varat i längre än tre månader i följd vid den tidpunkten uppsägningen sker. Du behöver inte ange orsaken till varför de vill säga upp hyresavtalet eftersom din hyresgäst är en inneboende och därmed saknar rätt till förlängning av avtalet (12 kapitalet 45 § JB). Till sist måste den skriftliga uppsägningen delges din hyresgäst (12 kapitlet 8 § 1–3 stycket JB). Det bästa sättet är om du personligen ser till så hyresgästen får handlingen direkt i handen. Men om du kan bevisa att din hyresgäst tagit del av informationen i chatten bör det uppfylla kriterierna.

Det finns inga krav i lagen som stadgar vad en uppsägning ska innehålla för att vara giltig. Däremot måste självklart din hyresgäst uppfatta ditt meddelande som en uppsägning. Därför är det bra att vara tydlig genom att skriva vilket hyresobjekt det gäller samt vilka parter som berörs. Eftersom jag inte vet vad ditt meddelande innehöll är det svårt att besvara frågan om det var tillräckligt tydligt för din hyresgäst att uppfatta meddelandet som en uppsägning av hyreskontraktet i fråga.

Om det är så att meddelandet var för otydligt måste du delge en ny skriftlig uppsägning till din hyresgäst.

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Matilda Hamner
Fick du svar på din fråga?