FrågaAVTALSRÄTTAvtal21/02/2018

Krav på underskrift i avtal

Får en bilaga till ett kontrakt finnas efter en underskrift av avtalet? I min värld skall allt finnas med ovanför / innan själva underskriften som jag anser är det sista i en kontraktshsndling? Finns lagligt rätt eller fel här?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln är att avtal kan ha vilken form som helst. De är alltså lika bindande oavsett om de är skriftliga, muntliga, skickade per sms eller per mail. Enligt huvudregeln så behöver avtal alltså inte vara underskrivna överhuvudtaget, däremot så är det lättare att bevisa att man faktiskt kommit överens om det påstådda innehållet i ett avtal som är undertecknat av båda parter. En vanlig metod för avtalsskrivande är att inte ta med alla villkor i huvudavtalet, utan att istället hänvisa till olika bilagor med villkor. Detta är ofta ett sätt att göra avtalet mer överskådligt och lätthanterligt.

Observera dock att det finns vissa typer av avtal (t.ex. vid köp av fastigheter) som måste vara skriftliga och undertecknade.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och har du ytterligare funderingar så är du hjärtligt välkommen att höra av dig till oss igen!

Med vänliga hälsningar,

Josefin TjernellRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning