FrågaAVTALSRÄTTAvtal21/02/2018

Krav på underskrift i avtal

Får en bilaga till ett kontrakt finnas efter en underskrift av avtalet? I min värld skall allt finnas med ovanför / innan själva underskriften som jag anser är det sista i en kontraktshsndling? Finns lagligt rätt eller fel här?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln är att avtal kan ha vilken form som helst. De är alltså lika bindande oavsett om de är skriftliga, muntliga, skickade per sms eller per mail. Enligt huvudregeln så behöver avtal alltså inte vara underskrivna överhuvudtaget, däremot så är det lättare att bevisa att man faktiskt kommit överens om det påstådda innehållet i ett avtal som är undertecknat av båda parter. En vanlig metod för avtalsskrivande är att inte ta med alla villkor i huvudavtalet, utan att istället hänvisa till olika bilagor med villkor. Detta är ofta ett sätt att göra avtalet mer överskådligt och lätthanterligt.

Observera dock att det finns vissa typer av avtal (t.ex. vid köp av fastigheter) som måste vara skriftliga och undertecknade.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och har du ytterligare funderingar så är du hjärtligt välkommen att höra av dig till oss igen!

Med vänliga hälsningar,

Josefin TjernellRådgivare