FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag10/05/2018

Krav på styrelsesuppleanter i ett aktiebolag

Hej är de möjligt att gå in in i ett nytt bolag. Som suppleant. Om man har en skatteskuld hos kronofogden

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar det som att du undrar över om du kan bli styrelsesuppleant i ett aktiebolag trots att du har skatteskulder.

När det kommer till aktiebolagsstrukturer är det viktigt att komma ihåg att varje aktiebolag kan ha en egen bolagsordning där man själv kan uppställa kriterier för ledande befattningar i företaget. Genom denna kan man således åstadkomma annat än det som stadgas i aktiebolagslagen (ABL). I ABL regleras bland annat hur ett aktiebolags ledning ska vara sammansatt. Det följer av 8 kapitlet 3 § ABL att det som i lagen sägs om styrelseledamöter även ska tillämpas för de som ska vara styrelsesuppleanter. Av 8 kapitlet 10 och 11 § § ABL framgår att det endast är fysiska personer som kan vara styrelseledamöter samt denne inte heller får vara försatt i konkurs eller ha ett näringsförbud. Den som är aktuell för den ledande posten får heller inte vara omyndig eller placerad under förvaltarskap utifrån vad som anges i föräldrabalken.

Slutsatsen man kan dra av detta i din situation är således att du bör kunna bli styrelsesuppleant i aktiebolaget så länge denna skatteskuld inte leder till en personlig konkurs. Men i nuläget är detta inget som förhindrar dig från ett sådant uppdrag.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?