FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt22/10/2017

Krav på samtycke när omyndig ska ingå avtal

Hej,

hur kan jag i lagboken hitta korrekt paragraf gällande föräldrars samtycke då underårig ska ingå avtal? Hur kan jag tydligt se skillnad gällande samtycke när en underårig handlar för 100 kr kontra 2000 kr?

Tack på förhand :)

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Barns rätt att ingå avtal regleras i föräldrabalkens 9 kapitel. Av 1 § framgår att omyndiga inte själv får åta sig förbindelser utan stöd i lag. Att notera här är att det just "förbindelser" omyndiga inte får ingå. Detta innebär att de inte får ingå avtal som kräver en prestation från deras sida, till exempel köp, på egen hand. Däremot får de själva ingå avtal som enbart är till fördel för de själva utan att en motprestation krävs, till exempel ett avtal om gåva.

I 9 kap. 6 § framgår att omyndiga utan samtycke från förmyndare (du som förälder i det här fallet) inte kan ingå avtal. Samtycket innebär dock inte att en förälder måste godkänna till exempel varje köp som en omyndig gör. Istället innebär det att föräldern på ett eller annat sätt gett barnet tillstånd att göra ett visst köp. Detta sker till exempel om du som förälder ger pengar till ditt barn för att köpa en specifik sak. Då är inte just summan det avgörande, utan att köpet överensstämmer med samtycket. Om du till exempel ger ditt barn 2000 kr för att handla kläder men barnet köper något annat istället hade det varit ogiltigt. Då skulle enligt 9 kap. 7 § köpet behöva återgå, om inte du som förälder i efterhand gav ditt samtycke till köpet. Om du gett pengar till ditt barn, till exempel veckopeng eller liknande, borde själva gåvan i sig bli ett samtycke till vad barnet gör med pengarna. I alla fall så länge köpet är normalt sett till kostnad och att det är rimligt för ett barn i den ålder att ha ett intresse av varan. Därför borde du när du ger pengar till ditt barn uttrycka vad det är till för eller lita på att ditt barn handlar på ett sätt som du tycker är rimligt.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!


Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”