Krav på registrering av far

2017-05-29 i Faderskap
FRÅGA
Hej, jag har ingen registrerad far, den man min mamma var gift med när jag blev till har genom domstol bevisat att han inte var min far men någon annan man blev aldrig registrerad. Är det rimligt att det inte blev någon far registrerad och behövs inte det? Mig veterligen har jag fått något underhåll när jag var liten men var det då socialbidrag?Är det vanligt att det inte blir någon far registrerad på det här viset?Vänligen
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Det finns inga krav på registrering av en far enligt lag. Staten har däremot sedan länge haft skyldigheter att utreda faderskap för barn som saknar en registrerad far. Fram till och med 1982 hade vi den då aktuella barnavårdslagen vilken bland annat reglerade rättigheten för en mor att få en barnavårdsman tilldelad som hade som uppgift att ge stöd, vägledning och utreda faderskap i de fall det behövdes. Idag har socialnämnden tagit över faderskapsutredningen enligt 2 kap. 1 § föräldrabalken (se här). Underhållsstöd kallas det bidrag som staten ger föräldrar som inte kan få underhållsbidrag från andra föräldern. Det är alltså med högsta sannolikhet ett statligt bidrag du fått. Det är tyvärr vanligt att detta händer. När en faderskapsutredning ser ut att vara omöjlig att fullgöras, får den läggas ned. Om nya uppgifter framkommer som visar på att en person skulle kunna vara fadern, kan en ny utredning startas. Om du vill veta mer om detta eller söka ta reda på dokument avseende tidigare faderskapsutredning så föreslår jag att du kollar kommunarkivet eller kontaktar socialtjänsten. Hör gärna av dig om du har fler frågor.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet Ercin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (358)
2021-07-18 Hävning av ett rättsligt faderskap för att kunna få tillgång till den riktiga faderns arv
2021-07-13 Gift kvinna får barn med annan man, arv och faderskap?
2021-07-11 Hävande av faderskap
2021-07-07 upphäva faderskap

Alla besvarade frågor (94173)