Krav på möjligheter till tvätt i hyresrätt

2016-05-23 i Hyresrätt
FRÅGA
vi bor i en hyresrätt och får nu badrummet renoverat. det har funnits uttag för tvättmaskin som vi har utnyttjat. nu vid renoveringen så säger byggfirman att de uttaget måste bort för att den nya inredningen skall få plats. (badkar byts mot dusch)kan hyresvärden bara ta bort möjligheten till egen tvättmaskin utan vidare?Ordentlig och välutrustad tvättstuga finns i området.
SVAR

Hej!

Tack för att du ställer din fråga till Lawline.

I Jordabalken (1970:994) (JB) kap. 12 finns regler om hyresrättslägenheter, och dessa regler är ganska omfattande då det rör sig om ett avtalsförhållande mellan starkare och svagare part, där hyresvärden då anses vara den starkare parten.

I detta fall är reglerna om lägsta godtagbara standard relevanta att titta på, och dessa regler hittar ni i JB kap 12 § 18a, se här. I sjunde stycket, första punkten finns ett avsnitt som lyder:

Utöver vad som anges i sjätte stycket krävs det för att lägsta godtagbara standard skall uppnås:

1. att det finns tillgång både till förrådsutrymmen inom fastigheten och till anordning för hushållstvätt inom fastigheten eller inom rimligt avstånd från den.

Av detta kan alltså utläsas att hyresvärdens skyldigheter i frågan om att tillhandahålla möjligheter för hushållstvätt är att det ska finnas en anordning för hushållstvätt inom fastigheten eller inom rimligt avstånd från den. Du nämner att det finns ordentlig och välutrustad tvättstuga i området, alltså verkar det som att hyresvärden i detta fall ändå uppfyller sina skyldigheter om "inom området" är inom fastigheten eller inom rimligt avstånd från det.

Jag skulle dock ändå alltid råda er att ta kontakt med hyresvärden direkt (och inte genom byggfirman som utför arbetena) och helt enkelt prata med denne för att se om ni kanske kan framföra era önskemål och nå någon kompromiss. Om inte detta är möjligt, alternativt om ni inte når någon lösning som ni känner att ni är nöjda med, så råder jag er att ta ytterligare kontakt med hyresgästföreningen för mer råd inom denna fråga. Som jag ser det verkar det emellertid som jag nämnt som att hyresvärden kan ta bort möjligheterna för egen tvättmaskin i lägenheten eftersom möjligheter till tvätt finns inom området vilket krävs enligt lagen för att lägenheten ska anses ha uppnått lägsta godtagbara standard.

Hoppas detta gav svar på er fråga!

Vänligen

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1987)
2021-06-23 Betala hyra där man är folkbokförd
2021-06-22 Ohyra i hyresrätt
2021-06-22 Vart vända sig vid tvist med hyresvärd?
2021-06-22 För varmt i en hyreslägenhet

Alla besvarade frågor (93333)