Krav på medborgarskap vid köp av bostadsrätt

2015-11-17 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej, måste man antingen vara svensk medborgare eller kommer från EU för att kunna köpa en bostad här i Sverige?Annars var man kan se de lagarna som gäller det? Tack
SVAR

Hej,

Tack för din fråga och för att du har valt att vända dig till Lawline!

Jag har vid utformandet av det här svaret utgått från att du menar köp av en bostadsrätt. Bestämmelserna kring detta finns i bostadsrättslagen, vilken du hittar och kan ta del av här.

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (se här) där medlemskap är ett krav för att upplåtelse av en lägenhet ska kunna ske (se här).

Frågan om vem som får bli medlem i en bostadsrättsförening avgörs av föreningens styrelse där hänsyn tas till de villkor för medlemskap som framgår av föreningens stadgar och bestämmelserna i lagen (se här).

Om bostadsrättsföreningen har stadgar som innehåller villkor för medlemskap som innebär att ett visst medborgarskap ska utgöra förutsättning för inträde i föreningen ska detta villkor vara utan verkan (se här).

Det finns med andra ord enligt svensk lagstiftning inget förbud mot att personer utan svenskt medborgarskap blir medlem i en bostadsrättsförening och köper en bostadsrätt, tvärtom ska ett villkor i en bostadsrättsförenings stadgar som kräver medborgarskap vara utan verkan.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll