Krav på godkännande vid hyresvärds tillträde till lägenhet

2016-01-30 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej! Får min hyresvärd gå in i min lägenhet, utan mitt samtycke, för att kontrollera ett fel i ventilationen som jag har felanmält?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Din frågeställning berör regler som finns i jordabalken, i den så kallade hyreslagen, 12 kap. JB (här). Hyreslagen är tvingande till dig som hyresgästs förmån vilket innebär att din hyresvärd inte kan ge dig sämre villkor än vad som föreskrivs i lagen, 12:1 5 st. JB. Huvudregeln är att en hyresvärd är beroende av hyresgästens godkännande vid tillträde till lägenhet, och detta även om hyresvärden innehar en reservnyckel. Att som hyresvärd tillträda lägenheten utan att meddela dig eller utan ditt godkännande kan under vissa förutsättningar till och med vara brottsligt.

Det undantaget som finns för din hyresvärd att utan godkännande tillträda lägenheten är för att utöva nödvändig tillsyn eller för att utföra förbättringsarbeten som inte kan uppskjutas utan skada, 12:26 1 st. JB. Att hyresvärden i dessa situationer inte kräver hyresgästens godkännande innebär inte att hyresvärden på egen hand får gå in i lägenheten utan hyresvärden får i sådana fall, om hyresgästen vägrar tillträde, ansöka om särskild handräckning hos kronofogdemyndigheten, 12:26 5 st. JB.

Sammanfattningsvis kan konstateras att i ditt fall föreligger inget av ovan undantag och alltså krävs ditt godkännande för att hyresvärden ska få tillträda din lägenhet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

T E
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1649)
2020-06-06 Får hyresvärden förbjuda rökning i lägenheten och på balkongen?
2020-05-31 Får en hyresvärd vräka en och stänga av el och vatten utan att koppla in kronofogden
2020-05-31 Fråga om man kan ha inneboende vid längre utlandsvistelser
2020-05-31 Hyra ut i andra hand vid avtjänande av fängelsestraff

Alla besvarade frågor (80716)