Krav på godkännande vid hyresvärds tillträde till lägenhet

Hej! Får min hyresvärd gå in i min lägenhet, utan mitt samtycke, för att kontrollera ett fel i ventilationen som jag har felanmält?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Din frågeställning berör regler som finns i jordabalken, i den så kallade hyreslagen, 12 kap. JB (här). Hyreslagen är tvingande till dig som hyresgästs förmån vilket innebär att din hyresvärd inte kan ge dig sämre villkor än vad som föreskrivs i lagen, 12:1 5 st. JB. Huvudregeln är att en hyresvärd är beroende av hyresgästens godkännande vid tillträde till lägenhet, och detta även om hyresvärden innehar en reservnyckel. Att som hyresvärd tillträda lägenheten utan att meddela dig eller utan ditt godkännande kan under vissa förutsättningar till och med vara brottsligt.

Det undantaget som finns för din hyresvärd att utan godkännande tillträda lägenheten är för att utöva nödvändig tillsyn eller för att utföra förbättringsarbeten som inte kan uppskjutas utan skada, 12:26 1 st. JB. Att hyresvärden i dessa situationer inte kräver hyresgästens godkännande innebär inte att hyresvärden på egen hand får gå in i lägenheten utan hyresvärden får i sådana fall, om hyresgästen vägrar tillträde, ansöka om särskild handräckning hos kronofogdemyndigheten, 12:26 5 st. JB.

Sammanfattningsvis kan konstateras att i ditt fall föreligger inget av ovan undantag och alltså krävs ditt godkännande för att hyresvärden ska få tillträda din lägenhet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

T ERådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000