Krav på att erlägga kvartalsvis hyra i förskott

Hej!

Jag står inför ett byte av lägenhet och jag undrar om hyresvärden kan begära av mig som hyresgäst att jag betalar hyran kvartalsvis, dvs att han i princip kräver två förskottshyror. Har jag rätt att motsäga mig detta? Dessutom kan jag inte betala via autogiro. Är inte det märkligt?

Tack för svar!

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jordabalkens 12 kapitel (även kallad hyreslagen) reglerar frågor om hyra. I 12 kap. 20 § JB finns en regel som säger att hyran ska betalas senast sista vardagen före varje kalendermånads början, om inget annat avtalats. Utgångspunkten är alltså att hyran ska betalas för en månad i taget och att detta ska ske den sista vardagen månaden innan. Dock får man enligt paragrafens ordalydelse avtala om annat, den är således dispositiv.

Men i paragrafens andra mening finns följande lydelse: "För bostadslägenhet får dock den hyra som belöper på en annan kalendermånad än den första betalas senast sista vardagen före månadens början, även om avtal träffats om tidigare förfallodag." Detta stadgande innebär alltså ett undantag från dispositiviteten som gällde i paragrafens första mening när det handlar om bostadslägenheter. Detta innebär således att du kan stödja dig på denna regel och hävda att du inte behöver betala din hyra kvartalsvis.

Gällande autogirot så finns det inte lagstadgad skyldighet för hyresvärden att tillhandahålla denna tjänst. Således får du helt enkelt betala på det sätt som hyresvärden vill att du ska betala.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Zorba HållstenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”