Krav på att erlägga kvartalsvis hyra i förskott

2016-11-14 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej!Jag står inför ett byte av lägenhet och jag undrar om hyresvärden kan begära av mig som hyresgäst att jag betalar hyran kvartalsvis, dvs att han i princip kräver två förskottshyror. Har jag rätt att motsäga mig detta? Dessutom kan jag inte betala via autogiro. Är inte det märkligt?Tack för svar!
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jordabalkens 12 kapitel (även kallad hyreslagen) reglerar frågor om hyra. I 12 kap. 20 § JB finns en regel som säger att hyran ska betalas senast sista vardagen före varje kalendermånads början, om inget annat avtalats. Utgångspunkten är alltså att hyran ska betalas för en månad i taget och att detta ska ske den sista vardagen månaden innan. Dock får man enligt paragrafens ordalydelse avtala om annat, den är således dispositiv.

Men i paragrafens andra mening finns följande lydelse: "För bostadslägenhet får dock den hyra som belöper på en annan kalendermånad än den första betalas senast sista vardagen före månadens början, även om avtal träffats om tidigare förfallodag." Detta stadgande innebär alltså ett undantag från dispositiviteten som gällde i paragrafens första mening när det handlar om bostadslägenheter. Detta innebär således att du kan stödja dig på denna regel och hävda att du inte behöver betala din hyra kvartalsvis.

Gällande autogirot så finns det inte lagstadgad skyldighet för hyresvärden att tillhandahålla denna tjänst. Således får du helt enkelt betala på det sätt som hyresvärden vill att du ska betala.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1764)
2020-10-19 Vem betalar när hyresgästen orsakar skada
2020-10-19 När hyresvärden inte skriver under uppsägning av hyresavtal
2020-10-18 Har jag rätt till nedsatt hyra om min hyresvärd ej åtgärdar vissa fel?
2020-10-18 Hyresvärdens rätt att vräka hyresgäst

Alla besvarade frågor (85172)