Krav på återbetalning av underhållsstöd när fader registreras

2020-11-29 i Faderskap
FRÅGA
Hej! När jag blev gravid för drygt tre år sedan så visste jag inte vem som var pappa till mitt barn. Familjerätten tipsade mig vid faderskapsutredningen om att söka underhållsstöd vilket jag fått utbetalt nu i snart tre år. Om jag nu hittar pappan till mitt barn och det fastställs genom faderskapstest kan någon av oss då bli återbetalningsskyldig till FK för de pengar som jag har fått? Han har ju i så fall inte vetat om att han har ett barn och jag har ju inte vetat var han har funnits så har inte kunnat ange hans namn. Vill i så fall inte sätta honom i klistret för något han inte vetat om under dessa år. Men vill ju samtidigt att mitt barn ska få en pappa även på papperet.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du är intresserad av under vilka omständigheter ditt barns potentiella far kan bli återbetalningsskyldig för underhållstöd till Försäkringskassan. För att finna svar vänder vi oss till Socialförsäkringsbalken (SFB).

Underhållsstödet är ett fast belopp om 1573 kr/mån maximalt. (18 kap. 20 SFB) Underhållsstöd kan endast aktualiseras om pappan inte betalar hela underhållsbidraget eller om underhållsbidraget är lägre än 1573kr/mån. (18 kap. 9 § SFB).

Skyldighet för förälder att återbetala underhållsstödet till FK, råder för den förälder som inte har hand om barnet, 19 kap 2 § SFB.

108 kap 2 § SFB, anger att om en person underlåtit att anmäla sig till försäkringskassan, ska krav på återbetalning av underhållsstöd betalas ut.

Detta medför att det finns en risk att FK gör den bedömningen att pappan är den person som skulle ha anmält sig till FK för betalningsansvar, varav de kräver honom på återbetalning av betalt underhållsstöd. Men detta bör bara ske om fadern hittas och registreras som fader till barnet. Om det inte registreras ett faderskap, bör aldrig ett krav på återbetalning lyftas. Ha gärna en kommunikation med FK för att få tydlighet i hur detta kommer hantera från deras sida, om fadern hittas och registreras som pappa till barnet.

Hoppas det var svar på din fråga!

Oscar Rudén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (350)
2021-04-13 Har jag rätt till faderskapstest?
2021-03-27 Kan man begära ett faderskapstest och vilka konsekvenser kan uppstå om testet skulle visa att man inte är pappa till barnet?
2021-03-20 Hävande av faderskap som har fastställts genom en dom
2021-03-07 Hävande av faderskap

Alla besvarade frågor (91198)