Krav på advokat för en fullmakt?

2019-01-30 i Avtal
FRÅGA
Hej!Jag undrar om man måste gå via en advokat för att uträtta en fullmakt i Sverige? Vänliga hälsningar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är inte ett krav att gå via en advokat för att upprätta en fullmakt i Sverige, däremot kan det vara rekommenderat att i vissa komplicerade fall få hjälp av ett ombud. För att tydliggöra mitt svar, kommer jag att redogöra för vad som gäller generellt för fullmakter avseende krav samt innehåll.

Allmänna utgångspunkter

En fullmakt ger personen som fått fullmakten (fullmäktige) rätt att göra saker för någon annans räkning (fullmaktsgivaren) i den personens namn, som om personen gjort det själv. Med andra ord är fullmakt en rättshandling för annans räkning i dennes namn. Reglerna om fullmakter regleras i 2 kap. Avtalslagen (AvtL).

Det finns olika typer av fullmakter bl.a. skriftlig fullmakt samt uppdragsfullmakt. Generellt finns inga exakta krav på vad en fullmakt ska innehålla samt hur den skall upprättas men vid vissa tillfällen kan krav ställas på att dokumentet ska vara skriftligt. Det är alltid att rekommendera att vara så tydlig som möjligt när man skriver sin fullmakt för att undvika eventuella tveksamheter och tvister.

En utgångspunkt för vad en fullmakt bör innehålla är bland annat:

(1) En beskrivning av vad fullmakten ska omfatta

(2) Vem som ska omfattas av fullmakten

(3) Hur länge handlingen ska gälla eller om den ska gälla tillsvidare

(4) Underskrift och datum

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Zuzu Rabi
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1117)
2019-05-23 Har jag möjlighet att få försäkringsbolaget att återbetala premiebetalning för en försäkring som jag inte gett mitt uttryckliga godkännande för?
2019-05-20 Vem ingås avtal om lokal med, mig eller mitt aktiebolag?
2019-05-18 Vad behöver ett avtal om försäljning av bil innehålla?
2019-05-15 Vad innebär avtalsfrihet?

Alla besvarade frågor (69214)