FrågaAVTALSRÄTTAvtal30/01/2019

Krav på advokat för en fullmakt?

Hej!

Jag undrar om man måste gå via en advokat för att uträtta en fullmakt i Sverige?

Vänliga hälsningar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är inte ett krav att gå via en advokat för att upprätta en fullmakt i Sverige, däremot kan det vara rekommenderat att i vissa komplicerade fall få hjälp av ett ombud. För att tydliggöra mitt svar, kommer jag att redogöra för vad som gäller generellt för fullmakter avseende krav samt innehåll.

Allmänna utgångspunkter

En fullmakt ger personen som fått fullmakten (fullmäktige) rätt att göra saker för någon annans räkning (fullmaktsgivaren) i den personens namn, som om personen gjort det själv. Med andra ord är fullmakt en rättshandling för annans räkning i dennes namn. Reglerna om fullmakter regleras i 2 kap. Avtalslagen (AvtL).

Det finns olika typer av fullmakter bl.a. skriftlig fullmakt samt uppdragsfullmakt. Generellt finns inga exakta krav på vad en fullmakt ska innehålla samt hur den skall upprättas men vid vissa tillfällen kan krav ställas på att dokumentet ska vara skriftligt. Det är alltid att rekommendera att vara så tydlig som möjligt när man skriver sin fullmakt för att undvika eventuella tveksamheter och tvister.

En utgångspunkt för vad en fullmakt bör innehålla är bland annat:

(1) En beskrivning av vad fullmakten ska omfatta

(2) Vem som ska omfattas av fullmakten

(3) Hur länge handlingen ska gälla eller om den ska gälla tillsvidare

(4) Underskrift och datum


Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Zuzu RabiRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning