Krav från bröstarvinge i samband med gåva

Min svärmor vill skänka sin bostadsrätt till sitt barnbarn som enskild egendom, hur fungerar det i praktiken, kan bröstarvingar komma och ställa krav vid hennes bortgång?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Reglerna om arvsrätt finns i Ärvdabalken (ÄB), den hittar du här.

Utgångspunkten är att din svärmor under sin livstid har rätt att göra vad hon vill med sin egendom. Hon har alltså, som utgångspunkt, rätt att skänka bort sin bostadsrätt till sitt barnbarn. Bröstarvingarna kan dock i vissa fall ställa krav på att de ska kunna få ut sin del av arvet när din svärmor går bort.

Gåvans syfte är att likställa med testamente

Om syftet med svärmoderns gåva är att likställa med testamente kan gåvan jämkas, enligt Ärvdabalk 7 kap. 4§ 1st, se här. Man brukar säga att syftet med en gåva är att likställa med testamente om den som ger gåvan inte drabbas av den ekonomiska konsekvensen av gåvan. Så kan vara fallet om exempelvis din svärmor skänker bort bostadsrätten på grund av att hon snart kommer att gå bort, då kommer hon aldrig att drabbas av den ekonomiska förlusten av att hon gett bort bostadsrätten.

Jämkning av gåvan

Är gåvan sådan kan den jämkas. Detta innebär att när din svärmor går bort så räknas värdet av bostadsrätten fiktivt med i din svärmors kvarlåtenskap (kvarlåtenskap = all din svärmors egendom då hon går bort). Vi räknar alltså med värdet av bostadsrätten till kvarlåtenskapen som om hon inte hade skänkt bort den.

När värdet av bostadsrätten lagts till kvarlåtenskapen räknar man sedan ut bröstarvingarnas laglott. Enligt Ärvdabalken 7 kap. 1§ (här) är bröstarvingarnas laglott hälften av deras arvslott, dvs. hälften av det de skulle ärvt enligt den vanliga arvsordningen att alla bröstarvingar delar lika på hela kvarlåtenskapen.

Laglotterna täcks inte av kvarlåtenskapen

Om bröstarvingarnas laglotter tillsammans blir mer än den kvarlåtenskap som egentligen finns kvar, dvs. kvarlåtenskapen utan värdet av bostadsrätten, säger man att kvarlåtenskapen inte förslår. Den kvarlåtenskap som finns kvar räcker då inte till för att varje bröstarvinge ska kunna få ut sin laglott. I så fall ska barnbarnet ge tillbaka ett så stort belopp att laglotterna kan betalas ut till bröstarvingarna, enligt Ärvdabalken 7 kap. 4§ 1st, se här.

För att något av detta ska bli aktuellt krävs att bröstarvingarna väcker talan mot barnbarnet, enligt Ärvdabalken 7 kap. 4§ 2st, se här.

Avslutningsvis kan alltså bröstarvingarna endast ställa krav på att barnbarnet ska betala tillbaka något efter svärmoderns bortgång om gåvans syfte kan likställas med testamente, med stöd i Ärvdabalken 7 kap. 4§ 1st.

Hoppas att du har fått svar på din fråga.

Om du eller din svärmor vill ha ytterligare hjälp i frågan rekommenderar jag att ni kontaktar Familjens Jurist, ni kan boka en tid för rådgivning här: lawline.se/boka

Vänliga hälsningar,

Cecilia SikströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”