Krav för Väktarutbildningen

2020-10-16 i Övrigt
FRÅGA
Hej! Min kille är dömd för ringa narkotikabrott för 5 år sen, ej fängelse, endast böter, och enligt vad vi sett och fått information om så ska just det "försvinna" ur hans register, så det ska ej vara ett problem. Nu har han endast 2 trafikförseelser som båda slutade i böter som han betalade. Nu vill han ansöka till väktarutbildning, men det står för att han ska kunna göra praktik så måste han kunna lämna blankt registerutdrag!? Kan han fortfarande komma in på utbildningen trots trafikförseelserna?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Det finns en rad olika krav för att få bli ordningsvakt. Kraven är i princip detsamma som för att bli antagen till polisutbildningen i Sverige.

För att man ska bli ordningsvakt måste man vara 20 år, laglydig samt lämplig för yrket. Man gör olika tester för att testa ens lämplighet och behörighet. Att man är laglydig innebär att man ska vara ostraffad samt att man inte förekommer i polisens brotts - och misstankeregister. Man ska inte ha blivit dömd för något brott de senaste fem åren.

Således, är det främst de senaste fem åren, innan man söker till yrket, som ligger till grund för bedömningen. Böter är en påföljd som gallras fem år efter domen utdelades, därmed syns hans trafikförseelser i fem år (17 § punkt 9 i lag om belastningsregister). Det är därmed bäst att vänta i fem år, tills brotten inte syns i registret längre, innan han ansöker till väktarutbildningen.

Han kan däremot testa att ansöka, för att se om han blir antagen ändå. Men det är antagligen svårt att bli antagen med dessa trafikförseelser eftersom de ligger mindre än fem år bakåt i tiden och fortfarande syns i hans belastningsregister. Han har inget blankt registerutdrag.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Emma Gurander
Fick du svar på din fråga?