FrågaFAMILJERÄTTGod man31/12/2022

Krav för upphörande av förvaltarskap

Hej, Jag har skulder som jag fick när jag var 18,19 år, har förvaltare och är idag 23 år. Vad krävs för att avbryta förvaltarskapet? Eftersom jag har skulder är det så att det inte går att upphöra förvaltarskapet trots läkarintyg och bekräftelse från närstående.

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Din fråga aktualiserar bestämmelserna i Föräldrabalken (FB).


En förvaltare kan tilldelas en om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person (11 kap. 7 § FB). Sörja för sin person innebär att förvaltaren ska försäkra sig om att huvudmannens medel ska användas till hens nytta. Om det inte längre finns behov av ett förvaltarskap ska det upphöras (11 kap. 19 § FB). Med andra ord om du inte längre behöver en förvaltare som hjälper dig med att bevaka din rätt, förvalta din egendom eller sörja för din person.


Du ansöker om upphörande av förvaltarskap genom att skicka ansökan till tingsrätten (11 kap. 19 b § FB). Du vänder dig till tingsrätten på den ort du är folkbokförd.


Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga. Har du fler funderingar är du mer än välkommen att höra av dig igen!


Med vänliga hälsningar,

Nina MaiRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och God man? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000