Krav för uppehållstillstånd

2019-03-13 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej ,,, jag undrar bara om min pappa har inte uppehållstillstånd i Sverige och han bor i Turkiet just nu ,, och han vill köpa bostad här i Sverige på sitt namn får han komma hit och bor i denna bostad ? och får han uppehållstillstånd för detta eller inte ?
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En person som vill bosätta sig i Sverige och som är medborgare i ett land utanför EU måste ansöka om uppehållstillstånd. Det finns flera olika skäl för att få uppehållstillstånd i Sverige, till exempel för att arbeta eller studera här, flytta till en familjemedlem eller för att söka skydd undan krig och förföljelse.

Att få uppehållstillstånd i Sverige betyder att man har rätt att leva och bo här. Uppehållstillståndet kan antingen vara permanent eller tidsbegränsat. Ett permanent uppehållstillstånd gäller så länge personen bor kvar i Sverige och kan bara återkallas i särskilda fall, till exempel om personen har begått ett allvarligt brott eller har bosatt sig i ett annat land. Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd gäller under en bestämd tid, men kan ofta förlängas om kraven för att få bo kvar i Sverige är uppfyllda.

Uppehållstillstånd som familjemedlem till någon i Sverige

En person som är medborgare i ett land utanför EU och som vill flytta till en familjemedlem i Sverige behöver ett uppehållstillstånd. Som familjemedlem räknas make eller maka, registrerad partner eller sambo samt barn under 18 år. Vuxna syskon eller föräldrar till vuxna barn kan normalt inte få uppehållstillstånd som anhörig.

Personen i Sverige ska antingen vara svensk medborgare, ha permanent uppehållstillstånd eller tidsbegränsat uppehållstillstånd med flyktingstatus. Det finns också ett så kallat försörjningskrav som innebär att den som bor i Sverige måste kunna försörja sig själv och de familjemedlemmar som ansöker om uppehållstillstånd.

Uppehållstillstånd för att flytta till en nära anhörig i Sverige

Din pappa kan i undantagsfall få uppehållstillstånd för att flytta till en anhörig i Sverige som inte är eller ska bli hans make, maka, sambo. Det kan gälla till exempel barn över 18 år och föräldrar till ett vuxet barn som bor i Sverige. Familjemedlemmen i Sverige ska ha fått permanent uppehållstillstånd.

Nära anhörig

Din pappa kan i undantagsfall få uppehållstillstånd för att flytta till dig i Sverige som du har bott tillsammans med i hemlandet.

Ni ska kunna visa att ni har bott tillsammans omedelbart innan du flyttade till Sverige och att ni redan i hemlandet var socialt och känslomässigt beroende av varandra, och att det därför är svårt för er att leva åtskilda.

Ansökan ska lämnas in så fort som möjligt efter att du flyttade till Sverige och fick permanent uppehållstillstånd. I regel är det inte möjligt att få uppehållstillstånd om ansökan görs efter lång tid eller om beroendet mellan er har uppstått efter att du flyttade till Sverige.

För dig som är anhörig till någon som ansöker om uppehållstillstånd för att bo tillsammans med dig i Sverige

Du behöver ha permanent uppehållstillstånd om din pappa ska få uppehållstillstånd för att bo med dig i Sverige. Undantaget gäller inte om du är svensk medborgare.

Försörjningskrav

Du som bor i Sverige måste kunna försörja dig själv och din pappa som ansöker om uppehållstillstånd. Du behöver också ha en bostad av tillräcklig storlek och standard för er att bo i.

Frågeformulär om familjerelation och försörjningskrav

När din pappa har lämnat in en ansökan om uppehållstillstånd för att bo med dig i Sverige kommer du att få besvara ett formulär med frågor om er relation. Du som omfattas av försörjningskravet kommer också att få visa att du kan försörja dig själv och de familjemedlemmar som ansöker om uppehållstillstånd och att du har en bostad som är av tillräcklig storlek och standard för er att bo i. Dina svar är viktiga för Migrationsverkets bedömning av din familjemedlems ansökan och det är viktigt att du besvarar frågorna inom den tid du har blivit ombedd att fylla i formuläret. Om du inte uppfyller kraven på försörjning och bostad kommer din familj att få avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd.

Ansöka på webben

Din familjemedlem kan ansöka om uppehållstillstånd på webben. Förutom din adress, telefonnummer och e-postadress behöver din familjemedlem också ditt svenska personnummer när han eller hon fyller i sin ansökan. Med hjälp av ditt personnummer kontrollerar Migrationsverket om du uppfyller kraven för att din partner ska kunna ansöka om uppehållstillstånd på webben och om du omfattas av försörjningskravet eller inte.

Du kan göra ansökan på webben åt din familjemedlem. Då krävs det att du har en fullmakt från din familjemedlem som ger dig rätt att ansöka om uppehållstillstånd för honom eller henne. Din familjemedlem kan lämna in fullmakten när han eller hon besöker ambassaden eller generalkonsulatet.

För ytterligare information kan du vända dig till Migrationsverket.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Galina Krasteva
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (892)
2019-08-16 Vilken inkomst och vilket boende krävs vid uppehållstillstånd på grund av anknytning?
2019-08-15 Hur lång tid tar det att för att få besked efter att ansökan om uppehållstillstånd är gjord?
2019-08-13 När kan man ansöka om uppehållstillstånd på nytt?
2019-08-11 Kan man få uppehållstillstånd om man äger fastighet?

Alla besvarade frågor (72058)