Krav för svenskt medborgarskap

2019-03-13 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej, jag har haft skulder på ett värde av 4000-5000kr som har gått vidare till kronofogden, men har EJ betalningsanmärkning. Skulderna är redan betalda för en månad sedan. Nu är det dags att ansöka om medborgarskapet för jag har uppfyllt hemvistperioden, frågan är, måste jag vänta 2 år till att kunna ansöka?
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om svenskt medborgarskap finns i lag (2001:82) om svenskt medborgarskap (här). Förutsättningarna för att bli beviljad svenskt medborgarskap framgår av 11 §.

För att bli svensk medborgare ska du uppfylla följande krav:

Styrkt identitet Fyllt 18 år Ha permanent uppehållstillstånd i Sverige Ha hemvist i Sverige, och Haft och kan förväntas komma att ha ett hederligt levnadssätt

Hur bedöms kravet ett hederligt levnadssätt?

Kravet ett hederligt levnadssätt bedöms framför allt mot bakgrund av det tidigare levnadssättet och det är främst tidigare kriminalitet som kan leda till att medborgarskapet inte beviljas. Även andra problem så som misskötsel gällande att skatteskulder och underhållsskulder kan leda till att en ansökan om medborgarskap avslås. Även andra skulder som har hamnat hos Kronofogden kan leda till att en ansökan om medborgarskap avslås.

Migrationsverket begär in uppgifter från andra myndigheter för att kontrollera om du har skulder eller har begått brott i Sverige. Uppgifterna hämtas in från:

Kronofogdemyndigheten (om du har skulder) Polisen (om du begått brott eller det finns misstanke om brott) Säkerhetspolisen (säkerhetskontroll).

Skulder hos Kronofogden eller andra anmärkningar

Du kan få nej på din ansökan om du:

- inte har betalat skatter, böter eller andra avgifter

- inte har betalat underhållsbidrag.

Även skulder till privata företag eller liknande som gått vidare till Kronofogden kan medföra att du inte får bli svensk medborgare. Även om du har betalat dina skulder måste det gå en viss tid (cirka två år), innan du kan bli svensk medborgare. Anledningen är att du ska visa att du kan vara fortsatt skuldfri.

Väntetid efter brott

Om du har begått något brott kan du ändå bli svensk medborgare, men då måste du vänta en tid. Hur länge du måste vänta beror på vilket straff du fick.

Den tid som måste gå efter brottet innan du kan få svenskt medborgarskap kallas karenstid. Karenstiden räknas vanligen från brottet, men om du har fått ett långt fängelsestraff börjar tiden att räknas först när straffet är avtjänat.

Ett fängelsestraff måste vara avtjänat, prövotiden i samband med en villkorlig frigivning ska ha gått ut och böter som du dömts till ska vara betalda innan du kan bli svensk medborgare.

Sammanfattning och rekommendation

För att bli beviljad ett svenskt medborgarskap så är ett av kraven att man ska ha levt enligt ett hederligt levnadssätt. I ditt fall betyder detta att det kan bli svårt att få ett svenskt medborgarskap eftersom du har haft skulder hos Kronofogden. Rekommendationen för dig är att vänta ca två år för att göra en ansökan om svenskt medborgarskap.Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Galina Krasteva
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (896)
2019-08-22 Medborgarskap efter brott
2019-08-22 Återreseförbud till Sverige omfattar även Schengenområdet
2019-08-20 Varför har min fru fått avslag om uppehållstillstånd på grund av ej regelmässig lön?
2019-08-19 Går det ansöka om uppehållstillstånd för avsikt att ingå äktenskap under löpande betänketid?

Alla besvarade frågor (72173)