Krav för förvaltarskap

2017-12-22 i God man
FRÅGA
Ett av kraven för förvaltarskap är ju att man ska va ur stånd att vårda sig själv, men va betyder det rent juridiskt att va ur stånd att vårda sig själv?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att någon är ur stånd att vårda sig själv innebär juridiskt sett att denna person på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd etc. inte klarar av att på ett tillfredsställande sätt ta hand om sig själv eller sin egendom. Om det inte rör sig om ett permanent tillstånd bör dock en god man eller liknande förordnas istället för en förvaltare. Det måste inte heller vara fråga om ett psykiskt svaghetstillstånd utan det räcker med att man fysiskt sett inte klarar av att ta hand om sig själv. Som exempel kan nämnas narkotika-/alkoholmissbruk, ålderdomssvaghet eller fysisk sjukdom. En förvaltare bör dock bara förordnas om det inte finns något mindre ingripande alternativ, se föräldrabalken 11 kap. 4 och 7 §. Det blir alltså främst aktuellt att förordna om förvaltarskap för ganska allvarliga situationer.

Hoppas att detta var till hjälp och att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (545)
2021-11-29 Måste man få en god man om ena maken dör?
2021-11-17 Möjlighet till god man
2021-11-11 Får en god man respektive förvaltare röra mitt konto?
2021-11-10 Hur påverkar ett godmanskap huvudmannens föräldraskap?

Alla besvarade frågor (97480)