Krav för ensam vårdnad av barn

2018-10-22 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej! Jag är en far till två barn som är 4 år gammal och 2,5 år gammal. Jag skiljde mig från deras mamma för ungefär ett år sen och hon reste till Österrike därefter (just nu är hon 7 månader i Österrike) och jag befinner mig med barnen i Egypten.Barnen är födda i Egypten och uppväxta där i Egypten sen födseln och jag ansökte i svenska ambassaden samordnings nummer och pass till de (men de har ett tillfälligt personnummer enligt skatteverket). Mamman har Österrikes pass och jag och barnen har svenska pass.Min fråga är om jag vill ansöka efter ensam vårdnad till barnen i och med att jag själv nu sen 7 månader sen har ansvaret för barnen och hon har inte ens besökt de och sällan att hon ens ringer de! Jag tänker resa från Egypten till Sverige med barnen och då vill jag veta hur jag ska gå till väga!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill ansöka om ensam vårdnad först när du har din hemvist i Sverige. Av denna anledning kommer jag att utgå ifrån svensk rätt.

Till att börja med föreligger en presumtion för gemensam vårdnad, detta innebär att utgångspunkten är att man föredrar gemensam vårdnad och är därför försiktig med att förelägga att ensam vårdnad ska föreligga.

Det går inte att ge ett exakt svar på vad för regler och krav som måste uppfyllas för ensam vårdnad eftersom det är domstolen som bestämmer om ensam vårdnad ska tilldelas ena föräldern. Till en början måste en stämningsansökan skickas in till en tingsrätt. Föräldern som vill ha ensam vårdnad måste ange grunder och bevisning i sin stämning som sedan prövas i en rättegång.

Domstolen måste i sin bedömning beakta barnets bästa enl. 6 kap. 2 a § föräldrabalken. Anledningen till varför man i första hand eftersträvar delad vårdnad är för att barnet ska ha rätt till omvårdnad och trygghet av båda sina föräldrar. Skulle däremot delad vårdnad innebära nackdel för barnet med hänsyn till bl. a grova samarbetssvårigheter m.m. kan ensam vårdnad utdelas. I sådana fall måste du kunna styrka att barnets bästa äventyras genom delad vårdnad.

Brist på förtroende för en förälder eller bristande vilja och flexibilitet hos föräldern kan tala för att gemensam vårdnad inte är lämplig. När beslut om ensam vårdnad fattas är det viktigt att föra resonemang om barnets relation till föräldern, barnets inställning och föräldrarnas lämplighet som vårdnadshavare (prop. 2005/06:99).

Ni (dvs föräldrarna) kan även själva avtal om att vårdnaden ska vara ensam eller gemensam, detta ska i sådana fall ske skriftligt och godkännas av socialnämnden enl. 6 kap. 6 § FB.

Sammanfattningsvis är det ganska mycket som ska vägas in i bedömningen men utgångspunkten är alltid barnets bästa. Det finns således inget speciellt du kan göras för att ensam vårdnad ska föreligga. Domstolarna titta på många olika faktorer och gör en övergripande bedömning.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Andrea Gicic
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (649)
2019-04-19 Vilken roll barns uttalanden spelar vid frågor om vårdnad, boende och umgänge
2019-04-15 Om jag har ensam vårdnad, ska jag bidra till den andra föräldern?
2019-03-31 Fråga om vårdnad
2019-03-31 Vad kan jag göra som vårdnadshavare om den andra vårdnadshavaren hindrar kontakt mellan mig och min son?

Alla besvarade frågor (68021)