Krav för ensam vårdnad av barn

2017-05-18 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Min man och jag ligger i skilsmässa och har en tvist angående våra gemensamma barn. Hittills har det beslutats i TR att jag har rätt att bo kvar i vårt gemensamma hem och barnen stadigvarande hos mig. Dom träffar honom 6,5 t/vecka men vill inte träffa honom alls egentligen pga mycket han gjort mot både dom och mig sedan han förstod att jag ville skiljas. Bland oerhört mycket annat så har han tagit barnens pass, något vi inte diskuterat och som jag upptäckte alldeles nyligen. Jag har frågat flera gånger på sms hur han ser på saken men får aldrig svar. Han svarar sällan överhuvudtaget, vilket gör det väldigt svårt att samarbeta. Jag har hört att TR ser allvarligt på bortförande av pass och undrar vart i Föräldrabalken jag kan läsa om det? Han har också bl a transporterat bort min bil, tagit mycket ur hemmet i samband med att han tvingades flytta (både barnens och mina saker, t ex vinterkläder), sänkt värmen i huset till 15 inomhus i vintras, sagt upp alla abonnemang (internet, kabel-tv, min mobil mm) utan min vetskap. Allt detta har även drabbat barnen, men TR tycker att det enda som räknas är samarbetsförmågan, och att alla käppar i hjulen som han hittills satt inte har drabbat barnen tillräckligt. Vad är det egentligen som anses som tillräckligt försvårande för att man ska kunna få ensam vårdnad?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När barnet står under vårdnad av båda föräldrarna och man vill få ändring i vårdnaden är det rätten som beslutar om detta, detta prövas när talan väcks av en eller båda föräldrarna. Särskilt avseende fäster man vid föräldrarnas förmåga att samarbeta, som du också nämnde. Rätten får inte besluta om gemensam vårdnad om båda föräldrarna motsätter sig detta, 6 kap. 5 § FB. Föräldrarna kan också själva avtala om att vårdnaden ska vara ensam eller gemensam, detta ska vara skriftligt och godkännas av socialnämnden, 6 kap. 6 § FB.

Barnets bästa är vad som ska vara avgörande för alla beslut som tas om vårdnad, boende och umgänge. Särskilt beaktar man om det finns risk att barnet eller någon annan utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar, eller far illa på annat sätt. Man beaktar även barnets behov av en nära och god kontakt med föräldrarna, 6 kap. 2a § FB. Vidare framgår i förarbeten att det inte finns några intressen som går före barnets bästa. I de flesta fall är gemensam vårdnad ur barnets synvinkel en bra vårdnadsform men att en förälders motstånd mot detta ska tas på allvar. Det förutsätts bland annat att föräldrarna ska ha ett någorlunda konfliktfritt samarbete. Brist på förtroende för en förälder, eller bristande vilja och flexibilitet hos föräldern kan tala för att en gemensam vårdnad inte är lämplig. När beslut fattas är det viktigt att föra resonemang om barnets relation till föräldrarna, barnets inställning och föräldrarnas lämplighet som vårdnadshavare, prop. 2005/06:99.

Sammanfattningsvis, så finns ett antal omständigheter att fästa tyngd vid när man beslutar om ensam vårdnad, den viktigaste är barnets bästa. Vad barnen själva vill är naturligtvis också att beakta.

Hoppas detta besvarade din fråga och tveka inte att kontakta oss igen vid fler frågor och funderingar!

Med vänlig hälsning,

Mariam Ghazaryan
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (852)
2021-07-25 Exet har samarbetssvårigheter och ignorerar all kontakt gällande barnet
2021-07-21 Vad kan man göra om den ena vårdnadshavaren inte vill godkänna ett nytt pass för barnet?
2021-07-16 Who gets custody of newborn when not married?
2021-07-15 Full vårdnad över barn

Alla besvarade frågor (94275)