Krav för ekonomiskt bistånd

2019-09-30 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Jag är aktiv arbetssökande och socialen har bedömt att min fru inte är aktiv. Vi fick inte social. Hur kan vi inte det är orättvist.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar varför din fru inte fått ekonomiskt bistånd. Enligt 4 kap. 1 § 2 st. socialtjänstlagen är en förutsättning för att erhålla ekonomiskt bistånd att man står till arbetsmarknadens förfogande. Med detta menas att man ska vara anmäld hos arbetsförmedlingen. För att kunna få ekonomiskt bistånd räcker det dock inte enbart med att invänta lediga jobbanvisningar från arbetsförmedlingen, utan sökanden måste själv aktivt försöka kontakta olika arbetsgivare för att på så vis få jobb. Det kan vara så att socialtjänsten bedömt hela ert hushåll som den ekonomiska enheten varför både du och din fru har ett gemensamt ansvar för hushållet försörjning. På så sätt kan de kräva att både du och din fru står till arbetsmarknadens förfogande för att ni ska kunna få ett gemensamt ekonomiskt bistånd.

Om ni anser att din fru varit tillräckligt aktiv kan ni överklaga socialtjänstens beslut till förvaltningsrätten.

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Sam Naderi
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (534)
2020-05-25 Vem får överklaga ett beslut om ändringar i detaljplanen?
2020-05-16 Rättelse av uppgift från myndighet
2020-05-16 Bli återförsäljare åt Systembolaget
2020-05-13 Tillämpas förvaltningslagen på kommunala bolag?

Alla besvarade frågor (80290)