Krav för att räknas som sambo?

När räknas man som sambo? Om min dotter bor hemma 3 till 4 dagar och resten hos sin kille. Hon har ingen nyckel till hans nya lägenhet (inte till den gamla heller). Och är skriven hos mig. Är dom då sambos? Hans mamma kräver att hon ska skriva på ett avtal att det är hans lägenhet. (Som det självklart är) Framfördes bara så illa och osmidigt. Så jag vill kolla vad som gäller. De har varit tillsammans över 6 månader.


Lawline svarar

Hej! Tack för att du väljer att vända dig till lawline med din fråga.

Enligt 1 § Sambolagen avses med sambor:
"två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll."

Det första kriteriet är alltså att personerna "stadigvarande bor tillsammans". Det ska alltså röra sig om en inte alltför kortvarig förbindelse. Vad som räknas som stadigvarande avgörs genom en helhetsbedömning där det som blir avgörande är om parternas avsikt är att stadigvarande bo tillsammans. Faktorer som kan vägas in är exempelvis om parterna är folkbokförda på samma adress, om det finns ett inbördes testamente, om en av parterna behåller sin tidigare bostad eller om de gjort investeringar tillsammans. I din dotters fall talar det faktum att hon bor till stor del hos dig, är skriven hos dig och inte har en nyckel till sin pojkväns lägenhet emot att detta skulle röra sig om ett stadigvarande samboende. Det som talar för är att hon till lika stor del bor i sin pojkväns lägenhet.

Det andra kriteriet är att personerna ska leva i ett "parförhållande". Med detta menas att relationen ska vara en sådan där det normalt ingår ett sexuellt samliv.

Det tredje kriteriet är att parterna ska ha ett "gemensamt hushåll". Det innebär att parterna samarbetar om vardagliga sysslor och att de har gemensam ekonomi i någon mån.

Det är den som påstår att det finns ett samboförhållande som måste bevisa att alla kraven ovan är uppfyllda. I detta fall blir det alltså upp till din dotters pojkvän och hans mamma att bevisa att det finns ett samboförhållande. I detta fallet är det tveksamt om Sambolagen skulle bli tillämplig. Baserat på den information som jag har fått så skulle min bedömning vara att det är mer som talar emot att dom stadigvarande bor tillsammans än som talar för. Jag har inte heller fått någon information som tyder på att dom har ett gemensamt hushåll vilket också är ett krav enligt paragrafen.

Sambolagen hittar du här.

Hoppas att du fick svar på din fråga!Angelica AhlströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning