Krav för att häva köp

2018-10-25 i Avtal
FRÅGA
Vilka krav måste uppfyllas om man vill häva köpet mellan två privatpersoner?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Jag tolkar din fråga som att din son som privatperson har köpt en dator av en annan privatperson, t ex via Blocket. I sådant fall är det köplagen (KöpL) som gäller.

När ett köp genomförs ingås ett avtal mellan köparen och säljaren. Om den sålda vara är behäftad med fel, har säljaren gjort sig skyldig till avtalsbrott. Köparen kan då ha rätt att häva köpet, 39 § KöpL. Din son kan alltså häva köpet, under förutsättning att datorn kan anses vara behäftad med fel.

Vad som enligt lagen avses med "fel" stadgas i 17–19 §§ KöpL. I 17 § 1 och 3 stycket KöpL stadgas bland annat att en vara ska anses vara behäftad med fel om varans egenskaper inte överensstämmer med vad som följer av avtalet. Vad som anses följa av avtalet kan ha kommit till uttryck såväl skriftligen som muntligen.

Skulle den köpta varan anses vara behäftad med fel, måste ytterligare två förutsättningar vara uppfyllda för att köparen ska få häva köpet. För det första måste avtalsbrottet (dvs att datorn är behäftad med fel) vara av väsentlig betydelse för köparen. Vad som är av väsentlig betydelse för köparen måste avgöras från fall till fall. För det andra krävs det att säljaren åtminstone borde ha insett att felet var av väsentlig betydelse för köparen.

Som framgått ovan krävs det ganska mycket för att en köpare ska få häva köpet. Säljaren har dessutom rätt att i första hand avhjälpa eller omleverera varan, innan köparen kan häva köpet, 37 § KöpL.

Då din fråga var generell, kan jag inte svara på mer detaljerat, men du är varmt välkommen åter ifall du har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Filip Braun
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1330)
2020-08-03 hur ska man skriva ett kontrakt om lån mellan två privatpersoner?
2020-08-03 Kan man avtala om en framtida anställning?
2020-07-31 Svarsblankett juridiskt bindande?
2020-07-31 Kan jag ge bort pengar som jag fått av min mamma till vem jag vill?

Alla besvarade frågor (82577)