Krav för att få ha en inneboende i en bostadsrätt

Jag äger en bostadsrätt där jag inte är folkbokförd. Jag har redan haft den uthyrd de två år som föreningen tillåter, har funderat på att sälja men tvekar lite eftersom min dotter börjar bli stor. Nu använder jag bara lägenheten som kontor ett par dagar i veckan. Det skulle kännas bra om den kunde nyttjas på bättre sätt och vad säger lagen om att ha en inneboende i en lägenhet där man inte är skriven? Jag kommer att fortsätta att nyttja den under kontorstid men inte sova där, dvs jag "bor" inte på adressen. Jag undrar också om en månads ömsesidig uppsägningstid är tillåten – vågar inte lova mer då det kan bli aktuellt att sälja.

Lawline svarar

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Om jag förstå din fråga rätt vill du veta vad som krävs för att få ha en inneboende i din bostadsrätt samt vad som gäller i fråga om uppsägningstid.

Inneboende eller andrahandsuthyrning?

Tillämplig lag på området vad gäller inneboende i bostadsrätter är Bostadsrättslagen (991:614). För att hyra ut sin lägenhet i andra hand krävs godkännande från bostadsrättsföreningens styrelse. Däremot kräver inneboende enligt huvudregel inte samtycke från styrelse så länge förutsättningarna nedan är uppfyllda:

1. Att den inneboende inte medför men för föreningen eller någon annan medlem i föreningen.

2. Att du fortfarande själv har kontroll över lägenheten.

Om din inneboende skulle orsaka men för föreningen eller för någon annan medlem i föreningen så krävs godkännande från styrelsen och då har de rätt att neka tillstånd.

Kravet på att du fortfarande måste ha kontroll över lägenheten innebär att du inte får hyra ut den till någon som får självständigt bruka lägenheten. Gränsdragningen mellan vad som anses vara en inneboende och en andrahandshyresgäst ligger främst i begreppet "självständigt brukande". För att du ska anses ha kvar kontrollen över lägenheten så krävs det att du åtminstone fortfarande använder lägenheten, och du ska kunna komma och gå precis som du vill.

Om du kommer använda lägenheten som kontor några dagar i veckan samt komma och gå som du vill med egen nyckel utan att meddela din inneboende innan, bör det anses som att du fortfarande har kontrollen över lägenheten, dvs styrelsens samtycke krävs inte eftersom det klassas som inneboende.

Din folkbokföringsadress påverkar inte bedömningen kring om din inneboende anses ha rätt till självständigt brukande av lägenheten, utan det väsentliga är som sagt att du fortfarande anses ha kontroll över lägenheten. Det går således bra att du inte är folkbokförd på bostadsrättens adress.

Uppsägningstid för en inneboende

Eftersom jag inte vet hur du kommer utforma avtalet så kommer jag förklara vad som gäller för inneboendeavtal som träffats på obestämd tid och gäller tillsvidare.

Ett hyresavtal på obestämd tid kan sägas upp för att upphöra att gälla tidigast vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen (12:4 p. 1 Jordabalken (1970:994) (JB)). För att förtydliga så innebär det att om du säger upp hyresavtalet den 18 januari 2021 kommer hyresavtalet upphöra att gälla den 30 april 2021. Dessa regler är minimiregler och det går inte att avtala om sämre villkor för den inneboende, enbart mer förmånliga villkor.

Värt att nämna är även att en inneboende inte har något besittningsskydd (12:45 JB). Din inneboende kan alltså inte kräva förlängning av hyresavtalet utan det är enbart minst tre månader uppsägning som kan krävas av den inneboende ifall du vill säga upp avtalet.

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Matilda HamnerRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”