Krav för arbetstillstånd

2019-05-19 i Migrationsrätt
FRÅGA
Jag är egenföretagare (arbetsgivare) som vill erbjuda fast anställning till en nyexaminerad ingenjör. Hon har varit boende hos oss (hyrt ett rum) under studietiderna och då har hon samma bokföringsadress som mitt företag. Hon har gjort konsultjobb åt mig under 2 år och fick lön av mitt företag men inte varit anställd.Min fråga gäller bokföringsadressen, kan detta vara ett hinder/ skäl till att migrationsverket inte ger arbetstillstånd?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Folkbokföringsadressen hos den arbetstillståndssökande torde inte spela någon roll för beviljande av arbetstillstånd. Kraven som ställs är att den som söker arbetstillstånd har ett anställningserbjudande och att sökanden ska kunna försörja sig själv (6 kap. 2 § första stycket första punkten utlänningslagen (UtlL)). Med det avses att personen inte ska vara i behov av försörjningsstöd, vilket motsvarar en lön om 13 000 kr före skatt (se rättsfallet MIG 2015:11). Vidare så ska arbetsvillkoren inte vara mindre förmånliga än vad som ges i svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen.

Dessutom måste rekryteringsförfarandet vara förenligt med Sverige åtagande inom EU (6 kap. 2 § andra stycket UtlL). Med detta avses främst att Sverige måste respektera det så kallade gemenskapsföreträdet. Gemenskapsförträdet innebär att innan anställning kan erbjudas en medborgare utanför EU/EES så måste tjänsten utannonseras inom EU/EES så att personer bosatta där ges möjligt att först söka tjänsten. Utannonseringen måste ligga tillgänglig i minst tio dagar innan anställningen får erbjudas en tredjelandsmedborgare utan att bryta mot gemenskapsföreträdet (se rättsfallet MIG 2015:6). Däremot innebär det inte en skyldighet att först anställa personer inom EU före någon från ett tredje land. Undantag från gemenskapsföreträdet kan göras om personen som ska anställas redan har varit anställd under sin studietid och ansökan om arbetstillstånd endast avser en förlängning av anställningen. Detta undantag verkar dock inte vara tillämpligt i ert fall.

För ytterligare information om vad som du bör tänka på som arbetsgivare så hänvisar jag vidare till Migrationsverkets hemsida. Där finns även utförlig information om vilka krav som ställs på den som söker arbetstillstånd.

Hoppas du har funnit mitt svar behjälpligt och lycka till!

Med vänlig hälsning

Henrik Österström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1026)
2020-05-26 Konsekvenser av dubbelt medborgarskap, beskattning, m.m.
2020-05-25 Påverkar en skilsmässa bedömningen av en ansökan om svenskt medborgarskap?
2020-05-24 Har en EU-medborgare med pension rätt flytta till Sverige?
2020-05-23 Måste man tillämpa Begränsningslagen?

Alla besvarade frågor (80282)