FrågaOFFENTLIG RÄTTMigrationsrätt30/03/2019

Krav för ansökan om svenskt medborgarskap för flyktingar

Hej!

Jag har en fråga gällande svensk medborgarskap, om man har status av flykting ( flyktingstatus) har man förtur i medborgarskap ärende kö ?

MVH!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att kunna bli svensk medborgare finns ett antal krav som ska bli uppfyllda för att man därefter ska kunna beviljas medborgarskap. Dessa krav är följande:

(1) Personen ska kunna styrka sin identitet (den som inte kan styrka sin identitet måste ha haft sin hemvist i Sverige i åtta år för att kunna undantas från kravet) (2) Personen ska ha bott i Sverige i fem år (fyra år gäller för statslösa och flyktingar, två år gäller nordiska medborgare, tre år gäller nordiska medborgare, tre år gäller för den som varit gift eller sambo med en svensk medborgare i två år) (3) Personen ska ha permanent uppehållstillstånd (PUT), uppehållsrätt eller uppehållskort. (4) Personen ska ha haft och väntas fortsätta ha ett skötsamt liv.

Mot bakgrund till att man som flykting kan ansöka om svenskt medborgarskap efter fyra år, är kravet på tidsfristen kortare i förhållande till andra personer. Denna fördel ger däremot inte möjligheten till förtur efter att ansökan har gjorts, utan ger en fördel för att man ska kunna ansöka efter att ha bott i Sverige i fyra år.

Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Zuzu RabiRådgivare
Hittade du inte det du sökte?