Kränkning av laglott

2017-12-03 i Laglott
FRÅGA
Hej,Min farmor har haft full äganderätt efter sin makes bortgång.Hennes make hade inga egna barn.Min farmor har två bröstarvingar och nu hon gått bort och i deras inbördes testamente har de skrivit attmin farbror ska erhålla all kvarlåtenskap.Innebär detta att min far inte kan göra anspråk på den del som min farmor haft äganderätt över och kan det då bli så att min pappa endast ärver 1/8 av boets totala behållning?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar situationen som att din farmor ärvt makens kvarlåtenskap med full äganderätt och i enlighet med hennes testamente ska hela hennes kvarlåtenskap tillfalla ett av hennes barn.

Att inneha kvarlåtenskap med full äganderätt

Att testamentera egendom med full äganderätt innebär att den efterlevande maken kan fördela kvarlåtenskapen som han/hon vill. Detta innebär alltså att den efterlevande maken även kan testamentera bort egendomen.

Regler om arv och testamente återfinns i ärvdabalken.

Testamente

Den som har fyllt 18 år har rätt att upprätta ett testamente och således bestämma hur kvarlåtenskapen ska fördelas när han/hon avlider. (9 kap. 1 § ÄB) Den som upprättar ett testamente (testatorn) kan alltså välja att åsidosätta den legala arvsordningen som innebär att den avlidnes bröstarvingar har rätt till lika stor del av kvarlåtenskapen. (2 kap. 1 § ÄB) Även om utgångspunkten är att kvarlåtenskapen ska fördelas i enighet med testatorns vilja, finns vissa begränsningar. Bröstarvingarna till testatorn har nämligen alltid rätt att få ut sin laglott. Med laglott avses hälften av den del av kvarlåtenskapen som hade tilldelats bröstarvingen om inte testamentet upprättats. (7 kap. 1 § ÄB) Laglotten är alltså den del av ett barns arvslott som inte kan fråntas honom/henne genom testamente. Om en testator testamenterat bort all sin kvarlåtenskap till en av flera bröstarvingar anses testamentet kränka laglotten.

Laglottsskydd

En bröstarvinge måste påkalla jämkning av testamentet, som kränker laglotten, om han/hon vill få ut sin laglott. Jämkning ska begäras inom sex månader från det att han eller hon fick del av testamentet. Bröstarvingen kan göra sitt anspråk känt för testamentstagaren eller väcka talan mot denna i tingsrätten. Om ingen jämkning begärs kommer testamentet att bli gällande oavsett. (7 kap. 3 § ÄB)

Sammanfattningsvis

Om din farmor har testamenterat bort hela kvarlåtenskapen till din farbror, har din pappa rätt att begära jämkning av testamentet för att få ut sin laglott.

Mer rådgivning eller hjälp av en jurist

Vänd dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

Vänligen,

Marika Jaaniste
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?