Kränkning av bröstarvinges laglott

2017-11-05 i Laglott
FRÅGA
Pappa avliden mer än 5 år sedan. Mamma fri förfoganderätt. 4 biologiska barn. Laglottsyrkanden bekräftade till ett av barnen som är ensam universalarvinge enligt testamenten.Kan mamman i detta fall tömma boet t.ex. genom att skuldsätta fastigheten och ge bort lös egendom så att resterande 3 barn inte får ut sin laglott pga. att boet är tömt? Alt ge bort fastigheten till universalarvingen eller dennes barn?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utifrån din fråga uppfattar jag det som att pappan efterlämnade sin kvarlåtenskap till mamman med fri förfoganderätt och att det finns ett testamente som säger att pappans kvarlåtenskap ska tillfalla ett av barnen vid mammans bortgång. Om jag skulle ha missuppfattat din fråga kan du ställa en ny fråga för att klargöra omständigheterna.

Fri förfoganderätt
Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB).

Att mamman ärver pappans kvarlåtenskap med fri förfoganderätt innebär att hon inte får testamentera bort egendomen eller skänka bort en stor del av arvet i gåva. Mamman kan därför inte ge bort lös egendom eller en fastighet till universalarvingen eller dennes barn om det avsevärt skulle minska arvet.

Om jämkning av testamente
En bröstarvinge (arvlåtarens barn) har rätt till sin laglott. Laglotten är hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB).

En arvlåtare kan dock genom testamente förordna om sin kvarlåtenskap i sådan utsträckning att en bröstarvinges rätt till sin laglott blir kränkt. Bröstarvingen måste då påkalla jämkning av testamentet. En bröstarvinge har 6 månader på sig, efter att denne fick del av testamentet, att giva testamentstagaren sitt anspråk tillkänna eller att väcka talan mot testamentstagaren. Om bröstarvingen försitter sitt anspråk, förlorar bröstarvingen sin rätt till laglotten (7 kap. 3 § 3 stycket ÄB).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om jag skulle ha missuppfattat din fråga eller om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Med vänlig hälsning

Amanda Blomberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (859)
2021-09-08 Kan man minska sin förmögenhet innan sin död så att de egna barnen ärver mindre?
2021-08-31 Hur begär man sin laglott ?
2021-08-31 Kan en förälder göra sitt barn arvlös?
2021-08-31 Testamente som utesluter bröstarvinge

Alla besvarade frågor (95697)