FrågaARBETSRÄTTTrakasserier 07/12/2016

Kränkande sms från kollega

En kollega till mig skickar email och sms sena kvällar och nätter med hård kritik ångpende mig som person samt hur jag utför mitt arbete. Tex kallar mig psykopat mm. Påarbetstid låtsas hon att det ej skett. Det är nu ca 45 mejl och sms. Jag måste nu skaffa mig nytt nummer mm. Känner mig otrygg. Vad säger lagen om detta?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det du beskriver kan utgöra brott och leda till straffrättsligt ansvar, vilket kan göra det aktuellt med en polisanmälan. Eftersom det är din kollega som skickar de här sms:en, så finns det också vissa skyldigheter för din arbetsgivare att vidta åtgärder. Jag kommer redogöra för både den straffrättsliga aspekten utifrån brottsbalken (BrB) och den arbetsrättsliga utifrån arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Förolämpning och ofredande

När en person riktar kränkande tillmälen, beskyllningar eller genom annat skymfligt beteende mot någon annan, så kan personen dömas för förolämpning till böter enligt BrB 5:3. Om en person antastar eller med annat hänsynslöst beteende ofredar någon annan, så kan personen dömas till ofredande med böter eller fängelse som påföljd enligt BrB 4:7.

Eftersom din kollega skickar nedlåtande sms till och du känner dig kränkt och utsatt, så kan hon göra sig skyldig till något eller båda brotten som beskrivs ovan. Vad gäller ofredande måste personen vara medveten om hon gör blir störd av beteendet, men i detta fall måste det kunna antas att hon förstår att hennes beteende är oönskat. Det kan alltså bli aktuellt att göra en polisanmälan och jag rekommenderar att spara alla meddelanden som du har fått och får fortsättningsvis, så att du kan använda dem i bevisfrågor. Om åklagaren anser att finns anledning för åtal, så väcker denne talan om ofredande. Dock måste du själv välja att väcka åtal om förolämpning enligt BrB 5:5.

Arbetsgivarens ansvar

Eftersom det är din kollega som utsätter dig för det här och det kan ha inverkan på din och andra kollegors arbetssituation, så finns det en skyldighet för din arbetsgivare att försöka åtgärda problemen. I arbetsmiljölagen 2:1 görs det klart att arbetsmiljön handlar om den psykiska och sociala arbetsmiljön så väl som den fysiska. I samma lag 3:2 och 3:2a anges att arbetsgivaren har ett ansvar att aktivt arbeta för att säkerställa en god arbetsmiljö för de anställda. I arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 14 § förtydligas det här ansvaret med att arbetsgivaren måste ha rutiner för kränkande särbehandling av någon arbetstagare ska hanteras och hur den som utsätts ska få hjälp.

Detta är ett exempel på en konflikt och ett beteende som kan komma att gå ut över dig som anställd, din känsla av trygghet på arbetsplatsen, er förmåga att arbeta tillsammans och i längden få större påverkan på arbetsmiljön i allmänhet. Av den anledningen har din arbetsgivare en skyldighet och ett intresse i att försöka åtgärda problemet. Arbetsgivaren har i det här fallet möjlighet att prata med din kollega och försöka sätta ett stopp för beteendet, trots att meddelandena skickas utom er arbetstid.

Avslutande råd

Om du inte tror att de själv kan komma till rätt med problemet genom att prata med din kollega, så rekommenderar jag dig att gå till din arbetsgivare - eller eventuellt en skyddsombudsman eller annan person som ni enligt arbetsplatsens rutiner ska kontakta med anledning av sådana här problem. Berätta om problemet och spara meddelandena du hittills fått, om du ombeds lägga fram bevis. Din arbetsgivare har en skyldighet att försöka åtgärda konflikten. Om du inte får gehör från din arbetsgivare bör du kontakta din fackliga organisation för stöd och råd.

Du har också möjlighet att polisanmäla, då din kollega sannolikt gör sig skyldig till brott. Dock kan det vara bra att vänta med detta tills du har uppmärksammat din arbetsgivare på problemet. En polisanmälan och eventuellt åtal skulle kunna komplicera konflikten och leda till större problem på arbetsplatsen om ni inte först försöker lösa den där. För en eventuell polisutredning är det också bra om du sparar alla meddelanden du hittills fått och alla du eventuellt får i fortsättningen.

Jag hoppas att detta svar har varit till din hjälp och att du hittar ett sätt som leder till en lösning på problemet.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von BornstedtRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Trakasserier ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000