Kränkande behandling och förtal av lärare

Hej, om min lärare anklagar mig för att fuska utan att ha några konkreta bevis, kan jag då anmäla henne för förtal. Hon har också fortsatt att anklaga mig och sagt det till min mentor, fast jag pratat med henne och sagt att jag inte fuskat. Hon har också börjat ha speciella "regler" för mig till exempel att hon flyttar mig längst fram och att jag inte sitter bredvid någon när vi har prov.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.

Tillämpliga lagrum
Bestämmelser som är tillämpliga på din fråga hittar vi i Skollagen (SkolL) och Brottsbalken (BrB).

Först kommer jag gå igenom huruvida det är möjligt att din lärare har utsatt dig för förtal, för att sedan gå in på kränkande behandling i skolan och lärares rättigheter att vidta åtgärder gentemot eleverna.

Förtal
Det är tveksamt om din lärare kan anses ha gjort sig skyldig till förtal genom att anklaga dig för att ha fuskat. För att dömas för förtal krävs det att din lärare har utpekat dig som brottslig eller klandervärd i ditt levnadssätt och syftet med detta är att skada ditt anseende hos andra. Det krävs med andra ord att din lärare med dessa handlingar vill få andra att tycka illa om dig eller det som hon menar att du har gjort. Givetvis kan det röra sig om att du har blivit utsatt för förtal i detta fall och detta kan du därför anmäla till polisen, 5 kap. 1 § BrB. Dock kan läraren hävda att hon aldrig hade för syfte att "skada ditt anseende hos andra", utan hade för avsikt att hjälpa dig om hon på riktigt tror att du har fuskat. Jag tror med andra ord att det kan bli svårt att nå framgång med en sådan anmälan, men det är absolut möjligt att göra en anmälan.

Kränkande behandling i skolan
En annan anledning till att jag har svårt för att tro att polisen skulle döma läraren för förtal är att lärare har en rätt att vidta åtgärder som är befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma tillrätta med en elevs ordningsstörande uppförande, 5 kap. 6 § SkolL.

Detta innebär att din lärare har rätt att placera dig längst fram i klassrummet och prata med din mentor och liknande. Dock får hon givetvis inte placera dig längst fram utan anledning varje dag medan alla andra elever får sitta vart de vill. Hon har alltså ingen rätt att utsätta dig för någon form av kränkande behandling, 6 kap. 9 § SkolL. Av vad du har berättat förstår jag det som att du anser dig har blivit utsatt för just kränkande behandling av din lärare, vilket absolut inte är okej. Mitt råd till dig är därför att gå till rektorn och berätta att du anser dig ha blivit kränkt av din lärare, eftersom rektorn då har en lagstadgad skyldighet att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen måste sedan utreda det som har skett och vidta åtgärder som krävs för att den kränkande behandlingen ska upphöra, 6 kap. 10 § SkolL. Dessutom har du, i det fall de kommer fram till att du har blivit utsatt för kränkande behandling, en rätt till skadestånd för den kränkning som du har fått utstå. Någon ersättning lämnas dock inte om de anser att kränkningen endast är ringa.

När du går till rektorn, eller någon annan lärare om du hellre vill det eftersom de har en anmälningsskyldighet till rektorn, och säger att du har blivit utsatt för kränkning ligger bevisbördan på läraren att bevisa att du inte har blivit kränkt. Det du säger måste skolan alltså motbevisa för att inte vara skyldiga, 6 kap. 14 § SkolL.

Sammanfattande avslutning
Sammanfattningsvis kan jag säga att du absolut kan polisanmäla din lärare för förtal om du vill det, men jag tror att du skulle ha en större framgång med att ta detta vidare till rektorn och tydligt informera denne om att du har blivit kränkt. Förhoppningsvis kommer kränkningen då upphöra snabbare och du kan även yrka på skadestånd. Var tydlig med att dina rättigheter framgår av Skollagen och var saklig när du går vidare med detta.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och är det så att du har några följdfrågor eller behöver vidare hjälp är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Annars önskar jag dig lycka till!

Vänligen

Lisa GustafssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Skola och utbildning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”