Kränkande behandling av lärare.

FRÅGA
Hej!Kan lärare under lektionstid säga till en elev: "du jobbade inte bra idag", då andra elever hörde det.MVH
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det optimala hade varit mer information/bakgrund till kommentaren, däremot kan kränkande behandling av elev inte uteslutas i detta fall. Skollagen är av allt att döma tillämplig, 1:1 Skollagen. Går vi vidare till 6:3 skollagen så behandlas definition av kränkande behandling (inget krav på diskriminering enligt DiskL utan mer brett till förmån för elever), bedömningen är subjektiv. Man kan dessutom ta det vidare till 6:10 skollagen som handlar om att om en lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till rektorn.

I helhetsbedömningen är det i detta fall väldigt viktigt att särskilja på scenariot att läraren under lektionstid personligen riktar sig mot och utpekar en elev framför klassen, kontra att läraren i ett enskilt samtal konfronterar eleven - det senare faller snarare inom ramen för utvecklingssamtal och liknande beroende på omständigheterna.

Avslutningsvis kan du som elev gå till närmaste vårdnadshavare och berätta om omstädnigheterna därfefter får ni ta det vidare till rektorn eller annan personal som jobbar inom verksamheten.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Ranya Eliassi
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (354)
2021-06-17 Kan universitetslärare ställa krav på studenter för att börja rätta tentor?
2021-06-10 Rätt att få byta klass
2021-06-09 Skadestånd på grund av kränkningar i skolan
2021-06-04 Är skolan ansvarig för omhändertagande at mobiltelefoner?

Alla besvarade frågor (93239)