Kostnadsfördelning vid umgängesresor

2021-02-28 i Barnrätt
FRÅGA
Hej, mamman till min 7 årige son har valt att flytta 95 mil ifrån där min son och jag bor utan att nämna detta till oss och det är ju givetvis väldigt svårt att få till ett umgänge nu. Men om det skulle komma till att han kanske kan åka dit ett lov, vem står för den kostnaden?Och vi har gemensam vårdnad.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den föräldern som barnet ska umgås med har det primära ansvaret för umgängesresornas kostnader. Bor barnet tillsammans med endast en av föräldrarna ska den föräldern ta del i kostnaderna för umgängesresorna med hänsyn till vad som skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter. För att kostnaderna ska delas mellan föräldrarna ska avståndet vara betydande, en riktpunkt är att avståndet ska överstiga tio mil. En förälder som saknar förmåga att bidra till resekostnaderna är inte eller skyldig att göra det. Man ser även andra omständigheter än de ekonomiska förhållandena, en sådan omständighet kan vara att en förälder utan godtagbar anledning flyttar långt bort. Flyttar en förälder långt bort utan en godtagbar anledning pekar det på att den föräldern ska bidra mer till resekostnaderna. En godtagbar anledning för flytt är exempelvis att man har fått ett arbete på orten. (6 kap. 15 b § föräldrabalken)

Sammanfattningsvis kan du vara skyldig att bidra till resekostnaderna eftersom avståndet överstiger tio mil och du är boendeförälder. Hur mycket du ska bidra beror på din ekonomiska förmåga och anledningen till varför den andra föräldern flyttade.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?