Kostnader för utrotning av skadedjur

HSB Bostadsrätt

Möss som gnager hörs då o då nattetid. Finns inte inne ännu i lägenheten.

Som jag uppfattat det är allt inom lägenheten bostadsrättsinnehavarens ansvar

och föreningens det som är på utsidan.

Det låter som de finns möss under golvet. Jag är inte byggnadstekniker och

känner inte till konstruktionen. Men antar att det finns någon isolering

ovan bottenplattan under parketten.

Bor i första våning o jag är orolig att de kan gnaga sig in vilket styrelsen säger att de inte kan.

Styrelsen säger att det är upp till bostadsrättsinnehavaren själv att kontakta Anticimex om det

skulle behövas.

Isåfall kommer jag uppge Bostadsrättsföreningen adress eftersom jag inte

ska ha någon faktura ställd till mig.

Tackar på förhand för svar

Inga-Brith Claesson

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Norm
En bostadsrättsförening har det huvudsakliga ansvaret för utrotning av skadedjur och ohyra. I 7 kapitlet 2, 5 och 12 §§ bostadsrättslagen behandlar man vem som står för kostnaden för utrotningen, en bostadsrättshavares möjlighet till ersättning samt rätt till skadestånd.

Vad som ryms inom begreppet "ohyra" framgår inte av lagtexten. Av kommentararena till bostadsrättslagen nämns dock vägglöss, kackerlackor, myror, tvestjärtar, pälsängrar och mjölbaggar som ohyra. Råttor tas inte upp som ohyra under kommentaren. Anticimex som arbetar med sanering av skadedjur klassar likväl råttor som skadedjur. Ansvaret för problemhanteringen med råttor bör alltså primärt ligga på bostadsrättsföreningen.

Om föreningen inte åtgärdar problemet med ohyran eller skadedjuren, får bostadsrättshavaren gör det på föreningens bekostnad. En bostadsrättshavare har rätt till ersättning för nödvändiga kostnader som tillkommer i samband med ingripandet.

Bedömning
Under förutsättning att du kan visa att råttorna inkräktar på lägenhetens användbarhet, kan du kräva ersättning från föreningen för de nödvändiga kostnader som tillkommer för att åtgärda problemet, det vill säga kostnaderna för Anticimex arbete.

Med vänliga hälsningar,

William Sandell


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000