Kostnader för umgängesresor

2021-03-31 i Barnrätt
FRÅGA
Jag har en dotter som jag betalar underhåll för. Mamman har ensam vårdnad. Dottern bor 33km från där jag är skriven men för tillfället bor jag 10 mil bort pga nytt jobb. Det blir umgäng var och varannan helg. Och det är jag som hämtar och lämnar dottern med en bil som jag lånar.Kan jag dra av resor för umgänge i deklarationen? Eller på något annat sätt få en del av utgifterna täckta?Ingen går på försörjningsstöd. Så inget sånt. Men kanske finns något annat som är passande för detta fall?Det finns ej utrymme i ekonomin för boendeföräldern att betala en del av resekostnaderna. Dessutom skulle hon bara börja tjafsa om annat, så det är inget att ens fundera på.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den föräldern som barnet ska umgås med har det primära ansvaret för kostnaderna för barnets umgängesresor. Bor barnet tillsammans med endast en förälder ska emellertid den föräldern ta del i kostnaderna för de resor som föranleds av barnets behov av umgänge med den andra föräldern (6 kap. 15 b § föräldrabalken).

Den förälder som barnet bor hos ska vara skyldig att ta del av resekostnader endast när avståndet mellan bostadsorterna är relativt stort. I förarbetena anges som riktlinje att avståndet ska överstiga tio mil.

Utgångspunkten vid fördelning av resekostnader är föräldrarnas ekonomiska förmåga. Även andra omständigheter än ekonomiska förhållanden kan beaktas vid skälighetsbedömningen. En sådan omständighet kan vara att en förälder utan någon godtagbar anledning flyttar långt bort. Saknar boendeförälder den ekonomiska förmågan att betala för umgängesresorna är föräldern inte skyldig att erlägga någon betalning.

Du kan inte själv göra avdrag för umgängesresorna efter eget tyckande, vill du få kostnaderna för umgängesresorna reglerade och du och den andra föräldern inte kan komma överens får du vända dig till domstol. Eftersom du är skriven i en bostad som ligger förhållandevis nära dotterns bostadsort samt att avståndet även till bostaden där du för tillfället bor inte överstiger tio mil blir utgångspunkten att du står för kostnaderna själv. Om ingen av er har möjligheten att stå för umgängesresorna kan bistånd enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen bli aktuell, men jag uppfattar inte att den situationen föreligger i ditt fall.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?