Kostnader för umgängesresor

2020-06-30 i Barnrätt
FRÅGA
Hej.Jag och min sons pappa separerade för 6 år sedan, till en början hade jag och min son skyddade uppgifter och flyttade då ca 8 mil ifrån där vi bodde tillsammans, och skatteverket godkände vår förflyttning.Barnet är hos sin pappa varannan helg, ibland mer vid lov. Barnet är 8 år. Till min fråga. Är det umgänges föräldern eller jag som barnet är boende hos som ska stå för resekostnader? Kan tillägga att jag arbetar och han har försörjningsstöd om det skulle göra någon skillnad.Tack på förhand.Mvh
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det primära ansvaret för resekostnaderna ligger på den föräldern som barnet inte bor tillsammans med, delvis umgängesföräldern. Den föräldern som barnet bor tillsammans med ska dock ta del av resekostnaderna i vissa fall (6 kap. 15 b § föräldrabalken. I allmänhet bör boendeföräldern vara skyldig att ta del av resekostnaderna endast när avståndet mellan bostadsorterna är relativt stort. En riktlinje enligt förarbetena till lagen är att avståndet bör överstiga tio mil för att boendeföräldern ska vara skyldig att ta del av resekostnaderna, men även föräldrarnas ekonomiska förmåga ska vara av betydelse.

Eftersom avståndet mellan dig och umgängesföräldern är åtta mil ska du som huvudregel inte behöva ta del av kostnaderna för umgängesresor till den andra föräldern. Dock kan det bli så att om en av er inte har råd att betala resekostnaderna och den andra har det bättre ställt ekonomiskt, kan den föräldern som har det bättre ekonomiskt ställt behöva betala mer.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1614)
2021-01-17 Vem kan begära faderskapstest?
2021-01-15 Vad kan jag göra om den ena föräldern inte följer dom om umgänge?
2021-01-15 Har jag rätt att träffa mitt barnbarn?
2021-01-11 Under vilka förutsättningar kan vårdnaden flyttas över till familjehemsföräldrarna?

Alla besvarade frågor (88317)