Kostnader för offentlig auktion efter arvsskifte

FRÅGA
Om en av arvvingarna vill få fastigheten såld och begär en offentlig auktion. Vem måste betala dessa kostnader? Alla arvingar eller den som vill få fastigheten såld. Arvskifte är utfört.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Din fråga antyder att det är flera arvingar som har fått en fastighet tillsammans efter ett arvsskifte. Detta innebär att ni samäger fastigheten och därmed är det lagen om samäganderätt som ska tillämpas som du hittar här, enligt ärvdabalken 23:3. Om en offentlig auktion sker ska samtliga ägare dela på kostnaderna för auktionen i förhållande till sin lott, detta i enlighet med 15 § samma lag.

Det är tingsrätten som avgör om en offentlig auktion ska ske. Tingsrätten får inte fatta beslut om en eventuell auktion om någon av samägarna till fastigheten visar på synnerliga skäl till att en försäljning inte bör ske, se 6 § samma lag. Sådana skäl kan exempelvis vara att det inte kommer vara möjligt att få ett rimligt pris på fastigheten på grund av konjunkturen, det krävs dock mycket för att tingsrätten ska anse att synnerliga skäl föreligger.


Svaret på din fråga är alltså att en sådan kostnad fördelas mellan ägarna enligt deras del i fastigheten. Hoppas att du fått svar på din fråga, om du har vidare frågor är du varmt välkommen att återkomma.
Mvh

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (887)
2021-01-25 Arvsskatt på egendom i Finland
2021-01-18 Fördelning av arv efter båda makarnas död
2021-01-14 Har vi någon rätt att ärva del av huset trots att pappa har gett bort sin halva?
2021-01-07 Vad händer med aktieinnehavet om en medlem i aktieklubb avlider?

Alla besvarade frågor (88493)